عکس: ارسالی به اطلاعات روز

«برخی از بناهای تاریخی فاریاب در معرض فروپاشی است»

فرهنگیان ولایت فاریاب از آنچه بی‌توجهی به بناهای تاریخی در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند و از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهند که برای بازسازی این بناها اقدام کنند.

به گفته‌ی این فرهنگیان، در بیست سال گذشته هیچ توجهی به بناهای تاریخی فاریاب نشده است.

فیروز غفوری، یکی از فعالان فرهنگی فاریاب بناهای تاریخی را «هویت یک ملت» می‌خواند و تأکید دارد که نباید آثار تاریخی به‌دلیل بی‌توجهی حکومت‌ها از بین برود.

به گفته‌ی او، فاریاب از بناهای تاریخی غنی است و از شهرتی خوبی نیز برخوردار می‌باشد.

مولوی شمس‌الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب نیز با تأیید نگرانی این فرهنگیان می‌گوید که برخی از بناهای تاریخی در این ولایت در حال فروپاشی است.

به گفته‌ی او، ۱۶۳ بنای تاریخی فاریاب در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت ثبت شده است.

قلعه مهرنگار، چیم قلعه، قلعه قاسم، قرق ییگیت، اصحاب کهف، حمام چشمه، حوض آقینه و قلعه سلطان سنجر از بناهای مشهور تاریخی فاریاب است.