اطلاعات روز

افزایش قیمت تیل؛ طالبان ذخایر نفت تاجران را بررسی می‌کنند

هم‌زمان با افزایش بی‌پیشنه‌ی قیمت تیل در کشور، معاونیت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان می‌گوید که به‌ منظور کاهش قیمت تیل و حفظ بازار، نشست ویژه‌ برگزار کرده است.

در این نشست فیصله شده است که یک هیأت ذخایر تاجران نفت را بررسی کند و کسانی که احتکار کرده‌اند، شرکت‌شان مسدود خواهند شد.

طی روزهای اخیر، قیمت نفت از جمله دیزل به‌شدت افزایش یافته است.

گفته می‌شود که قیمت یک لیتر دیزل در کابل تا ۱۲۰ الی ۱۳۰ افغانی رسیده است.

واردکنندگان اصلی دیزل گفته‌اند عامل افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها، سخت‌گیری‌های طالبان است که «صدها تانکر را در گذرگاه‌های مرزی غربی» متوقف کرده‌اند.

طالبان اخیرا هزارها لیتر دیزل را به‌دلیل آنچه که بی‎‌کیفیت می‌گویند، به ایران بازگردانده‌اند.

بخش عمده‌ی دیزل افغانستان از ایران وارد می‌شود.

واردکنندگان می‌گویند که معیارهای جدید طالبان برای واردات دیزل، با سوخت وارداتی از ازبیکستان و ترکمنستان هم‌خوانی دارد.