فراهم سازی زمینه کار برای ۱۱۰ خانواده توسط یک نهاد غیردولتی در غور

یک نهاد غیردولتی در ولایت غور به هدف جلوگیری از گسترش فقر برای بیش از ۱۱۰ خانواده زمینه کار فراهم کرده است.

نهاد «مبارزه با کودک همسری» برای مردان این خانواده، غرفه‌های دست‌فروشی سیار و به زنان زمینه یادگیری خیاطی و قالین‌بافی را فراهم کرده‌اند.

محمد ولی آخوندزاده، مسئول ولایتی نهاد «مبارزه با کودک همسری»، می‌گوید که این نهاد در کنار توزیع غرفه‌ها، اجناس فروشی را نیز آماده می‌کند.

او گفته است که مردان خانواده‌های نادار با دست‌فروشی می‌توانند اقتصاد خانواده‌های بهبود بخشد و مجبور به فروش دختران‌شان نشود.

محمد عوض، یکی از این مردان می‌گوید که با دست‌فروشی، می‌تواند نیازمندی خانواده‌اش را تامین کند.

بیکاری و فقر در افغانستان پس از روی‌کارآمدن طالبان تقربیا فراگیر شده است.

عبدالله الدرداری، نماینده دفتر توسعه سازمان ملل (UNDP) در افغانستان می‌گوید که براساس تخمین این دفتر، پس از روی‌کار‌آمدن طالبان ۷۰۰ هزار شغل در این کشور از بین رفته است.

او به تازگی گفته است که اقتصاد افغانستان پس از ۱۵ آگست، ۲۰ درصد افت کرده است.

به گفته عبدالله الدرداری، میزان فقر در افغانستان پیش از تحولات سیاسی به‌دلیل کرونا ۷۰ درصد بود، اما پس از روی‌کارآمدن طالبان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.