وضعیت بحرانی پناهجویان افغانستانی در اسلام آباد پاکستان

تسلط طالبان بر افغانستان موج گسترده‌ای از مهاجرت را به دنبال داشت. پس از روی کار آمدن طالبان و تسلط آنها بر افغانستان شمار زیادی از شهروندان راهی کشورهای همسایه از جمله پاکستان شدند.

پناهجویان دلیل مهاجرتشان را تهدیدات گروه طالبان عنوان می‌کنند. طی یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان از مسیرهای قانونی و غیرقانونی وارد این کشور شدند. در این میان پناهجویانی که به اسلام آباد، پایتخت پاکستان پناه برده‌اند در شرایط سخت و دشواری به سر می‌برند.

آنها بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی، بدون داشتن سرپناه در هوای غیرقابل تحمل تابستان در زیر خیمه زندگی می‌کنند.