«یک‌سالگی حکومت طالبان؛ افزایش خشونت علیه زنان و عدم دسترسی به عدالت»

فعالان حقوق زنان در افغانستان مدعی اند که در یک سال گذشته خشونت در برابر زنان در کشور افزایش قابل ملاحظه داشته است. این فعالان می‌گویند حاکمیت گروه طالبان زمینه را برای خشونت در برابر زنان بیشتر ساخته است.

هرچند در سال‌های گذشته نیز خشونت در برابر زنان یکی از نگرانی‌ها بود اما حکومت پیشین و نهادهای مختلف در تلاش بودند تا از خشونت در برابر زنان جلوگیری کنند. اما اکنون که طالبان محدودیت‌های زیادی را برای زنان در کشور وضع کرده است، دیگر سخنی از محافظت از زنان و حقوق آنان در میان نیست.

افزایش قتل‌های خانگی، خودکشی، آزار و اذیت زنان، شکنجه و بازداشت فعالان زن توسط طالبان و فروش دختران خردسال از جمله‌ی موارد برجسته خشونت در برابر زنان است که در یک سال گذشته رقم آن بیشتر شده است.