ولسوالی شهرستان دایکندی

طالبان یکی از ساکنان دایکندی را گروهی شکنجه کرده‌اند

منابع در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی می‌گویند که نیروهای طالبان، نعمت‌الله، یکی از ساکنان این ولسوالی را بازداشت و به‌شکل گروهی شکنجه کرده‌اند.

نعمت‌الله، ساکن منطقه القان ولسوالی شهرستان است و چهار روز قبل پس از آن‌که مانع حمام طالبان در یک چشمه آب می‌شود، توسط این گروه بازداشت و شکنجه می‌گردد.

یکی از بستگان او که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان در فرماندهی امنیه‌ خود در شهرستان، نعمت‌الله را به‌شکل گروهی لت‌وکوب کرده و او در پی شکنجه بی‌هوش به شفاخانه انتقال داده شده است.

این فرد به‌دلیل شکنجه‌ی شدید، چند روز در شفاخانه تحت مراقبت بوده است. در تصاویری که در اختیار روزنامه اطلاعات قرار گرفته است، آثار شکنجه بر صورت و بدن نعمت‌الله دیده می‌شود.

منبع می‌گوید که نعمت‌الله پس از آن شکنجه شده که مانع حمام اعضای طالبان در یک کاریز آب شده است. به گفته‌ی منبع، طالبان در چشمه آب حمام می‌کنند و این کار باعث آزار و اذیت مردم می‌‌شود.

در این اواخر بازداشت و شکنجه افراد توسط طالبان در ولایت دایکندی افزایش یافته‌ است.

دو هفته قبل یک نظامی پیشین به‌نام محمد زابلی، از سوی طالبان بازداشت شده و تحت شکنجه این گروه جان باخته بود.