اشرف غنی: افغانستان به کشورِ تولید کننده‌ی مواد ساختمانی تبدیل شود

اطلاعات روز: اشرف غنی احمدزی به آن عده از شرکت‌های ساختمانی که قراردادها را در بدل پول به شرکت دیگری می‌فروشند، هشدار داد و گفت، با آنان برخورد قانونی می‌شود. رییس جمهور افزود که باید برای تولید مواد ساختمانی در کشور سرمایه‌گذاری شود، تا افغانستان در آینده به کشور‌ تولید کننده‌ی مواد ساختمانی تبدیل شود.

او با اشاره بر اخذ قراردادها از سوی شرکت‌های ساختمانی افغانی، گفت که شرکت‌های ساختمانی، باید بتوانند قراردادهای دست اول را از مراجع اعطا کننده به‌دست آورند. اشرف غنى گفت که شرکت‌های ساختمانی باید ظرفیت‌شان را نشان دهند و با یک طرح بنیادی، مشکل بخش ساختمانی را حل کنند.

او این اظهارات را دیروز در دیدار با مسئولان شرکت‌های ساختمانی دولتی و خصوصی کشور در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد. دفتر رسانه‌های ریاست جموری با نشر خبرنامه‌‌ای اعلام کرد، اشرف غنی در این دیدار گفت که تعمیرها و ساختمان‌ها در کشور معیاری ساخته نشده‌اند.

او این موضوع را یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های ساختمانی در کشور خواند و افزود که باید ظرفیت شرکت‌های ساختمانی دولتی و خصوصی تثبیت شود. اشرف غنی افزود که بعد از تثبیت ظرفیت شرکت‌های ساختمانی دولتی و خصوصی، یک شرکت واضح و شفاف در کشور به‌وجود آید، تا شرکت‌های ساختمانی تحث نظارت معیاری قرار بگیرند.

رییس جمهور افزود، در آینده باید انجمن‌های انجنیران در کشور به گونه‌ی معیاری ایجاد شوند، تا از طریق آن تعداد و سطح سویه‌ی افراد تخنیکی در کشور مشخص شود. اشرف غنی وعده داد، حکومت برای آموزش کادرهای انجنیری سرمایه‌گذاری بیش‌تر می‌کند و تا سال آینده دانشکده‌ی انجنیری را به بلندترین درجه‌ی ممکن ارتقا می‌دهد.

او در ادامه گفت که اندازه‌ی نیروی بشری کشور در عرصه‌ی ساختمانی مشخص شود. اشرف غنی احمدزی با توضیح اهمیت و نقش بخش ساختمانی گفت که بدون ایجاد یک سکتور ساختمانی قوی، دولت نمی‌تواند پول خود را به مصرف برساند و دلیل عدم مصرف بودجه، نبود انسجام بهتر میان دولت و سکتور خصوصی بوده است. ولی ما می‌خواهیم به حالتی برسیم که بودجه به‌صورت مؤثر و بیش‌تر به مصرف برسد.

رییس جمهور از آنان خواست تا نشست‌هایی را برای بحث روی بهبود بخش‌های ساختمانی برگزار کنند و یک طرح منجسم را در ملاقات بعدی ارائه کنند. در اخیر مسئولان شرکت‌های ساختمانی مشکلات‌شان را در عرصه‌های مختلف با اشرف غنی مطرح و خواستار توجه‌‌ بیش‌تر دولت به بخش‌های خصوصی ساختمانی در کشور شدند.