کتابخانه دایکندی

گروهی از جوانان در دایکندی برای ترویج فرهنگ مطالعه یک کتابخانه تأسیس کردند

گروهی از جوانان در ولسوالی سنگتخت‌وبندر ولایت دایکندی با جمع‌آوری حدود هفت هزار جلد کتاب‌، یک کتابخانه‌ تأسیس کردند.

عبدالحمید مدبر، از بنیان‌گذاران این کتابخانه می‌گوید که آنان هفت ماه قبل کارزار جمع‌آوری کتاب را در نیلی، مرکز دایکندی، کابل و هرات آغاز کرده بودند.

مدبر می‌گوید که او و دوستانش با جمع‌آوری هفت هزار جلد کتاب در این کارزار، توانستند برای حدود ۹۰ هزار نفر در سنگتخت‌وبندر یک کتابخانه تأسیس کنند. این کتابخانه، «خاتم‌النبین» نام‌گذاری شده است.

او هدف از ایجاد این کتابخانه‌ را ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در روستاها و افزایش آگاهی مردم می‌خواند.

خدابخش محمدی‌نژاد، از دیگر بنیان‌گذاران این کتابخانه می‌گوید که کتابخانه همانند شفاخانه و مکتب در یک جامعه ضروری است. او مطالعه را درمانگاه روح و روان جامعه توصیف می‌کند.

این دومین کتابخانه عمومی در ولسوالی سنگتخت‌وبندر دایکندی است. سال گذشته نیز یک باب کتابخانه به‌نام «کتابخانه عمومی بندر» با چهار هزار جلد کتاب تأسیس شده بود.