انتقادها از حذف لوحه فارسی شفاخانه هرات؛ طالبان لوحه جدید نصب کردند

پس از انتقادهای گسترده‌ از حذف لوحه فارسی از یکی از ورودی‌های شفاخانه هرات، طالبان لوحه جدیدی نصب کرده‌اند.

لوحه جدید با زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی نوشته شده است.

لوحه قبلی تنها با زبان‌های پشتو و انگلیسی نوشته شده بود و این اقدام با موجی از انتقادها مواجه شد. منتقدان طالبان را متهم به فارسی‌ستیزی کردند.

به‌تازگی طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بلخ نیز حذف کرده‌اند. این اقدام نیز انتقادبرانگیز شده است و احمدتقی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در واکنش به انتقادها گفته است که در قانون تنها واژه پشتوی «پوهنتون» ذکر شده است.

سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که براساس قانون این وزارت، لوحه دانشگاه بلخ پس از این «پوهنتون بلخ/د بلخ پوهنتون» خواهد بود.

در حکومت پیشین نیز ذکر واژه فارسی «دانشگاه‌» در لوحه‌های نهادهای تحصیلی با مخالفت‌هایی مواجه بود. به رغم این مخالفت‌ها، در ولایت‌ها و مناطق فارسی‌زبان، واژه «دانشگاه» کاربرد داشت.