عکس: آرشیف

محدودیت‌های طالبان برای دانشگاه‌ها: دروس اسلامی جایگزین مضامین تخصصی شده است

محدودیت‌های حکومت طالبان برای دانشگاه‌ها در افغانستان زمینه را برای دانشجویان، به‌ویژه دختران سخت و ادامه تحصیل را برای آنان دشوار ساخته است. شماری از این دانشجویان می‌گویند مداخله طالبان در امور دانشگاه و دانشجویان به حدی است که حتا ورودی‌ها براساس جنسیت تقسیم شده است.