یکشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۳

Jafar Rasouli

پایان دوره‌ی حکومت سیزده ساله‌ی رییس جمهور کرزی و روی کار آمدن اشرف غنی احمدزی حداقل از لحاظ کدرهای دولتی تحول بزرگ و عمیقی برای هم‌وطنان پشتون […]

پایان دوره‌ی حکومت سیزده ساله‌ی رییس جمهور کرزی و روی کار آمدن اشرف غنی احمدزی حداقل از لحاظ کدرهای دولتی تحول بزرگ و عمیقی برای هم‌وطنان پشتون خواهد بود. اشرف غنی با آوردن چهره‌‌های نو و برنامه‌های تازه‌تر، ظرفیت رهبری را در این مردم ارتقا خواهد داد.

بعید به نظر می‌رسد که وی در در تقرر چهره‌های اقوام دیگر دست باز داشته باشد. قرارداد دولت وحدت ملی در عمل میدان انتخاب او را محدود خواهد کرد. کدرهای دولتی از اقوام غیرپشتون به احتمال زیاد با پیش‌نهاد یا رضایت سران آن‌ها- کسانی که در طی سه دهه‌ی اخیر تغییر نکرده‌اند- به کار گماشته خواهند شد. این امر باعث رکود و کهنگی می‌گردد. چهره‌های نوگرای غیرپشتون باز هم در حاشیه خواهند ماند.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments