در آستانه‌ی زمستان سخت؛ برنامه جهانی غذا: در مناطق دوردست مواد غذایی ذخیره داریم

برنامه جهانی غذا می‌گوید که ۷۲ هزار تُن مواد غذایی در مناطق دوردست انتقال داده است تا با مسدودشدن راه‌ها در زمستان از آن استفاده کند.

این برنامه می‌گوید خانواده‌هایی که امکانات خود را به پایان رسانده‌اند، زمستان سختی در پیش رو خواهند داشت.

فقر در افغانستان پس از روی‌ کارآمدن طالبان و قطع کمک‌های خارجی فراگیر شده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به‌تازگی گفته است که تقریبا ۲۰ میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به غذای کافی دسترسی ندارند و بیش از ۲۴ میلیون نفر به کمک‌های بشری نیازمند هستند. با این حال صلیب سرخ گفته که افغان‌ها در مورد زمستان پیش‌‌ رو نگرانی دارند.

به‌گفته‌ی این کمیته، از ماه آگست سال گذشته‌ی میلادی به‌ این‌سو، ۷۰۰ هزار شغل در این کشور از بین رفته است.

در گزارش صلیب سرخ آمده است که عاید افراد شاغل نیز کاهش یافته و تقریبا ۹۰ درصد این افراد روزانه کم‌تر از ۱.۹ دالر عاید دارند.