انتقال زغال‌سنگ از دره‌ صوف متوقف شده است

انتقال زغال‌سنگ از ولسوالی دره‌ صوف ولایت سمنگان به بلخ و سایر ولایت‌ها متوقف شده است.

منابع امروز (شنبه، ۱۲ قوس) به روزنامه اطلاعات روز گفتند که رانندگان موترهایی که زغال انتقال می‌دادند، از یک هفته به‌ این‌طرف در اعتراض به محدودیت‌ طالبان از کار دست کشیده‌اند.

برخی از رانندگان می‌گویند که طالبان از آنان خواسته‌اند که شش هزار تن زغال را با نصف کرایه به کابل انتقال دهند و تا تکمیل روند انتقال این مقدار زغال، موترها اجازه‌ی بارگیری زغال را ندارند.

یکی از رانندگان می‌گوید که قرار است یک شرکت شش هزار تن زغال‌سنگ را به کابل انتقال دهد، اما وسایط کافی ندارد و طالبان نیز بر انتقال هرچه‌ زودتر این مقدار زغال تأکید دارند.

به‌گفته‌ی او، شرکت قراردادی از رانندگان موترهای زغال خواسته است که در انتقال شش هزار تن زغال‌سنگ به کابل سهم بگیرند.

رانندگان می‌گویند که این شرکت به آنان گفته است که کرایه انتقال زغال نصف نرخ خواهد بود و زمان پرداخت آن هم روشن نیست. برخی از رانندگان می‌گویند که بالای شرکت یادشده اعتماد ندارند و ممکن است کرایه‌ی آنان را نپردازد.

آنان می‌افزایند طالبان گفته‌اند تا وقتی که انتقال شش هزار تن زغال به کابل تکمیل نشود، رانندگان اجازه‌ی بارگیری زغال‌سنگ دره صوف را ندارند.

براساس آمار، بیش از دو هزار موتر برای انتقال زغال‌سنگ از دره صوف بالای ولایت سمنگان فعال هستند. این موترها زغال را به کابل و سایر ولایت‌ها انتقال می‌دهند.

این در حالی است که نرخ زغال‌سنگ در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر به‌گونه‌ای چشمگیری افزایش یافته است. بازار کابل نیز با کمبود زغال مواجه است.