عکس: ارسالی

طالبان در بامیان چهار جوان را هنگام پَربازی بازداشت کردند

منابع در بامیان می‌گویند که طالبان چهار جوان را هنگام پربازی و به‌ اتهام قماربازی بازداشت کرده‌اند.

به‌گفته‌ی منابع، افراد بازداشت‌شده از بیکاری در اتاقی گردهم آمده بودند و برای سرگرمی و گذران وقت‌شان پر یا پاسور بازی می‌کردند.

فرماندهی امنیه‌ی طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که چاشت امروز (دوشنبه، ۲۸ قوس) چهار نفر را هنگام «قماربازی» از یک اتاق در شهر بامیان بازداشت کرده‌اند.

در خبرنامه آمده که از نزد این افراد یک موتر نوع «ویتز»، چهار سیت موبایل و مقدار پول نقد نیز بدست آمده است.

به نقل از خبرنامه، افراد بازداشت‌شده زیر نظارت قرار دارند.

قابل یادآوری ا‌ست ‌که از دو ماه به این‌سو دادگاه‌های طالبان افرادی متهم به قماربازی، نوشیدن شراب و رابطه‌ی نامشروع را در ملاء عام شلاق می‌زنند.