یک نظامی پیشین ارتش افغانستان در ایران کشته شد

بستگان یک عضو پیشین ارتش افغانستان می‌گویند که وی در ایران به قتل رسیده است.

این نظامی پیشین، رفیع سرداری نام داشت و باشنده اصلی ولایت قندوز بود. او پس از سقوط جمهوریت به ایران رفته بود.

پدر این نظامی به روزنامه اطلاعات روز گفت که پسرش از سوی فیروز مشهور به «بچه کوتوال» در تهران، پایتخت ایران به قتل رسیده است.

فیروز کوتوال و برادرانش در زمان جمهوریت متهم به اختطاف، قتل و حملات مسلحانه و تحت تعقیب حکومت پیشین بودند. آنان هم پس از سقوط جمهوریت به ایران فرار کرده بودند.

پدر رفیع سرداری می‌افزاید که فرد قاتل و همراهانش، پسرش را با فریب به‌جای دیگری می‌برند و توسط چاقو بی‌رحمانه به قتل می‌رسانند.

قاتل موفق به فرار شده و تحت پیگرد پولیس ایران است.

جسد این نظامی پیشین در یکی از سردخانه‌های شهر تهران است و تا اکنون به خانواده‌اش سپرده نشده است.