مادر پیر با رنگ کردن گهواره نفقه‌ی چهار دخترش را تأمین می‌کند

زن کهن‌سالی که گهواره‌های رنگی می‌فروشد و با آن خرج زندگی خود و چهار دخترش را پیدا می‌کند.

صفیه ۳۰ سال می‌شود که در روستای «کاروان‌باشی» ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب مصروف این کار است.