Photo: sent to Etilaatroz

طالبان در بامیان بازار «بند کوسه» و سه مکتب را به کوچی‌ها تحویل دادند

منابع در بامیان می‌گویند که طالبان بازار «بند کوسه»ی ولسوالی ورس این ولایت و ساختمان‌های سه مکتب در این ساحه را به کوچی‌ها تحویل داده‌اند.

کوچی‌ها بر بخشی از زمین‌های بازار «بند کوسه» که مربوط روستای «سراب» و «سفیدناهور» می‌شود، ادعای مالکیت داشتند و کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین طالبان در بامیان نیز به نفع آنان فیصله کرده است.

به‌گفته‌ی منابع، براساس فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین طالبان در بامیان، دکان‌های بازار «بند کوسه» باید تخلیه شوند.

این منابع به روزنامه اطلاعات روز گفتند که برای تطبیق این فیصله، به دستور والی طالبان در بامیان هیأتی به منطقه‌ی «بند کوسه» رفته است و این هیأت بازار این منطقه، شامل ۱۹۰ باب دکان، ۳۰ غرفه و دو باب هتل را تحویل کوچی‌ها کرده است. پیشتر یک منبع شمار دکان‌ها را ۱۰۹ باب گفته بود.

به‌گفته‌ی منابع، در ساحه‌ی تحت دعوای کوچی‌ها سه مکتب نیز است و این مکاتب نیز به کوچی‌ها سپرده شده‌اند.

یک منبع می‌گوید که کوچی‌ها قواله‌ی عرفی برای اثبات ادعای خود دارند، اما مردم محل این سند را قبول ندارند و «درباره‌ی آن حرف دارند». به‌گفته‌ی منبع، طالبان به حرف باشندگان بند کوسه توجه ندارند.

به‌گفته‌ی منبع، ولسوال طالبان در ورس بامیان باشندگان بند کوسه را تهدید نیز کرده است.

به‌گفته‌ی چند منبع دیگر، بازار بند کوسه بیش‌ از ۵۰ سال قدامت دارد و در سال‌های اخیر به‌عنوان یک نقطه‌ی شهری منظور شده است.

به‌گفته‌ی منابع، اهالی «سفید ناهور» و «میان ده‌یک» نیز برای اثبات مالکیت شان اسنادی با مهر معتبر و شماره‌ی ثبت داشتند؛ اما این اسناد در کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین طالبان پذیرفته نشده است.

منابع تصمیم این کمیسیون را «یک‌جانبه و ناعادلانه» می‌خوانند و می‌گویند که طالبان در غیاب باشندگان محل درباره‌ی آن فیصله کرده‌اند.

منابع محلی می‌گویند که کوچی‌های مسلح، طی روزهای اخیر بر اساس فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین، اقدام به قطع درختان ساحه‌ی سبز مکتب «پیتاب سراب» کرده‌اند.

به‌گفته‌ی منابع، باشندگان محلی تلاش کرده‌اند که مانع قطع این درختان شوند، اما کوچی‌های مسلح آنان را تهدید کرده‌ و هشدار داده‌اند که «تاریخ مردم هزاره تمام شده است».

در ویدیوهایی که به روزنامه اطلاعات روز فرستاده شده، دیده می‌شود که شمار زیادی از درختان تنومند سپیدار در این ساحه قطع شده و بر زمین افتاده است.

این یکی از ده‌ها مورد ادعای مالکیت کوچی‌ها بر زمین‌های هزاره‌ها در شماری از ولایت‌ها، از جمله بامیان است. گفته می‌شود که در این دعوا طالبان از کوچی‌ها جانب‌داری می‌کنند.

پیش از این منابع معتبر به روزنامه اطلاعات روز گفته بودند که شش عضو هزاره‌تبار «کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین» طالبان، در اعتراض به چندین فیصله‌ی این کمیسیون در مورد واگذاری زمین‌های هزاره‌ها به کوچی‌ها و پس از تهدیدشدن به مرگ، این کمیسیون را ترک کرده‌اند.

منابع به روزنامه اطلاعات روز گفته بودند که فیصله‌ی یک‌جانبه‌ی این کمیسیون برای مصادره‌ی زمین‌های «تربلاق زردبروت» ولسوالی پنجاب، «ادعای بدون سند» کوچی‌ها در مورد زمین‌های منطقه‌ی «درازقل» ولسوالی پنجاب، فیصله‌ی یک‌جانبه و مصادره‌ی زمین‌های روستای «آب توگک» یکه‌ولنگ به نفع کوچی‌ها، مصادره‌ی دو قلبه زمین «دهن مندی مورو طرپس» ولسوالی پنجاب، فیصله‌ی یک‌جانبه در مورد مصادره‌ی زمین‌ها و بازار «بند کوسه‌» ولسوالی ورس به نفع کوچی‌ها، مصادره‌ی زمین‌های وسیع در «سرخ‌جوی» ورس، زمین‌های «نانوایی» مرکز پنجاب، زمین «سرمور» و زمین‌های مناطق «قلعه بدک» و «قلعه صمد» تگاب از جمله فیصله‌هایی است که از سوی ۱۴ عضو کمیسیون تأیید، اما از سوی شش عضو هزاره‌تبار آن رد شده‌ است.