نگرانی سناتوران از افزایش فقر و بیکاری در کشور

اطلاعات روز: شماری از سناتوران از افزایش فقر و بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که حکومت جدید برای رفع این مشکل اقدام‌های لازم را روی دست گیرد. آنان بیکاری را یکی از عوامل افزایش نا‌امنی در کشور خوانده و تأکید دارند که بیکاری روز‌به‌روز در حال افزایش بوده است.

حسیب‌الله کلیم‌زی، عضو مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفت که بیکاری تأثیر مستقیم بر امنیت کشور دارد. او افزود که بدون تأمین امنیت، پیشرفت در عرصه‌های معارف، صحت و سایر امور ‌مشکل است. در برخی از موارد گزارش شده است که شماری از جوانان به دلیل بیکاری به مخالفان مسلح دولت پیوسته‌اند.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود ده‌‌ میلیون افغان واجد شرایط کار اند و از این مجموع، بیش از 4 میلیون آن بیکار هستند. پس از نا‌امنی، بیکاری یکی از چالش‌های عمده در کشور محسوب می‌شود. در 13 سال گذشته برای رفع این مشکل برنامه‌های مفیدی روی دست گرفته نشده‌اند.

چند ماه پیش، دو جوان به دلیل فقر و بیکاری در ولایت‌های غور و بغلان خودشان را به دار آویختند. به‌دنبال آن، یک زن در ولایت قندوز، به دلیل فقر، 9 پسر و 2 دخترش را آتش زد؛ اما مأموران پولیس این ولایت آنان را از مرگ ‌نجات دادند. حکومت جدید برای کاهش فقر و بیکاری وعده داده، اما هنوز در این زمینه اقدام عملی نکرده است.

از سوی‌ دیگر، شماری از اعضای مجلس سنا دیروز از افزایش ناامنی‌ها در شماری از ولایت‌ها ابراز نگرانی کردند. گلالی اکبری، عضو این مجلس گفت که در اکثر ولایت‌ها، ناامنی‌ها افزایش یافته است. به گفته‌ی او، در گذشته دو ولسوالی ولایت بدخشان ناامن بودند؛ اما حالا یک ولسوالی دیگر نیز نا‌امن شده است.

به‌دنبال آن، محمد حسن هوتک، عضو دیگر مجلس سنا عامل افزایش نا‌امنی را، مصروف بودن سران حکومت در کارهای شخصی و سیاسی عنوان کرد. سپس فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا همکاری مردم را با دولت در تأمین امنیت لازم دانست‌ و از حکومت خواست که برای تأمین امنیت تلاش کند.

رییس مجلس سنا در ادامه تأکید کرد که به روز سه‌شنبه آینده، مسئولان نهادهای امنیتی برای پاسخ‌‌دهی در مورد افزایش نا‌امنی به این مجلس فرا‌خوانده شوند. سپس اکثر سناتوران حاضر در مجلس سنا این سخنان مسلم‌یار را تأیید کردند. در نشست دیروز ٦٢ سناتور حاضر بودند.