اعطای ده‌ها بورس‌ تحصیلی ماستری برای افغان‌ها در امریکا

اطلاعات روز: سفارت امریکا در کابل اعلام کرد که ثبت ‌نام برنامه‌ی تحصیلی ماستری و د‌کترای «فولبرایت» برای سال تحصیلی 2016- 2017 آغاز شده است. در این برنامه، 53 بورس تحصیلی در درجه‌‌ی ماستری و 3 بورس تحصیلی در درجه‌ی دکترا برای شهروندان واجد شرایط کشور در نظر گرفته شده است.

بر اساس معلومات ارائه شده، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های برنامه‌ی تحصیلات فولبرایت برای افغان‌ها اختصاص داده شده است. خانم هیلاری اولسنن ویندیکر، رییس روابط عامه‌ی سفارت امریکا در افغانستان دیروز در نشستی در کابل گفت که روند گزینش افراد برای برنامه‌ی فولبرایت دقیق و شفاف خواهد بود.

افراد واجد شرایط در این روند پس از سپری نمودن هفت مرحله‌ امتحان، با تصویب 12 عضو رهبری بورد بورسیه‌های فولبرایت انتخاب می‌شوند. در خبرنامه‌ی ارسالی سفارت امریکا در کابل به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده است که هزینه‌ی 53 بورس تحصیلی ماستری و 3 بورس دکترا برای افغان‌ها، از سوی برنامه‌ی‌ فولبرایت پرداخته می‌شود.

برای دوره‌ی ماستری، ده تن دیگر در فهرست جا‌گزین نیز انتخاب می‌شوند. در خبرنامه آمده است که متقاضیان از امروز (12 جنوری) تا 20 مارچ سال روان درخواست‌نامه‌های‌شان همراه با اسناد تحصیلی (تأیید‌شده‌ی وزارت تحصیلات عالی) و سند امتحان تافل انترنتی (حد‌اقل 75 نمره) را از طریق ای‌میل به کمیته‌ی بررسی متقاضیان ارسال کنند.

فولبرایت مهم‌ترین برنامه‌ی تحصیلی وزارت خارجه‌‌ی امریکا‌ست. این برنامه، از سال 2013 تاکنون برای 450 افغان در امریکا زمینه‌ی تحصیلات دوره‌ی ماستری و د‌کترا را فراهم کرده است. در خبرنامه‌ی سفارت امریکا در کابل آمده، فارغ‌ تحصیلان این برنامه برای اجرای نقش رهبری در بخش‌های دولتی و خصوصی، از امریکا به افغانستان برگشته‌اند.