انتخابات پارلمانی به تأخیر خواهد افتاد

اطلاعات روز: مطابق قانون اساسی، انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده برگزار شود؛ اما احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، به دلیل نبود بودجه، به احتمال زیاد، برگزاری این انتخابات چند ماه به تأخیر می‌افتد. مشاور حقوقی اشرف غنی پیش‌تر به تأخیر انداختن برگزاری این انتخابات را غیرقانونی خوانده بود.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی خبر داده و می‌گوید، تقویم این دو انتخابات در پایان هفته‌ی روان یا هفته‌ی آینده اعلام می‌شود. او دیروز به صدای امریکا گفته است که کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را همزمان برگزار کند.

نورستانی گفته است که پس از اعلام تقویم برگزاری انتخابات پارلمانی، تاریخ برگزاری این انتخابات مشخص می‌شود. به گفته‌ی او، در قسمت بودجه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی با تمویل‌کنندگان گفت‌‌و‌گو شده و آنان در این زمینه وقت بیش‌تر خواسته‌اند: تمویل کنندگان نمی‌توانند به تاریخ دوم ثور این پول را تهیه کنند.

نورستانی گفت که در حال حاضر کمیشنرها روی تاریخ برگزاری انتخابات گفت‌‌وگو دارند و به احتمال زیاد، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی همزمان در ماه اسد یا ماه سنبله سال آینده برگزار می‌شود. به گفته‌ی او، بیش‌تر کارمندان تخنیکی کمیسیون انتخابات تأکید دارند، این دو انتخابات در ماه سنبله برگزار شود.

او در ادامه می‌گوید که مطابق قانون اساسی، دولت باید بودجه‌ی برگزاری انتخابات را آماده کند. به گفته‌ی نورستانی، برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، حدود 120 تا 130 میلیون دالر نیاز است. او در مورد استخدام کارمندان گفته است، در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ممکن حدود یک لک کارمند استخدام شوند.