در انتخابات پارلمانی از تذکره‌ی الکترونیکی استفاده نمی‌شود

اطلاعات روز: مسئولان اداره‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای نخستین بار گفتند، در انتخابات پارلمانی از تذکره‌های الکترونیکی استفاده نمی‌شود. به گفته‌ی آنان، تا پنج تا هفت سال آینده تنها برای 70 درصد شهروندان در سراسر کشور تذکره‌های الکترونیکی توزیع می‌شود و اگر وضعیت امنیتی بدتر شود، توزیع این تذکره‌ها هنوز زمان بیش‌تری می‌برد.

این در حالی است که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همواره گفته‌اند، بدون توزیع تذکره‌های الکترونیکی، انتخابات شفاف برگزار نمی‌شود. مطابق قانون اساسی، انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده برگزار شود؛ اما به دلیل بعضی از مشکلات، از جمله بودجه، این انتخابات تا ماه اسد یا سنبله‌ی سال آینده به تعویق انداخته شده است.

توزيع تذکره‌های الکترونیکی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات مهم خواند شده است و به گفته‌ی مسئولان کمیسیون انتخابات، با توزیع آن امکان ندارد کسی به جای شخص دیگری رای دهد. در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گذشته در شمار‌ زیادی از مرکزهای رای‌دهی، مردان به جای زنان به نفع نامزد مشخصی رای دادند.

مسئولان اداره‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیکی از چند ماه بدین‌سو گفته‌اند، توزیع این تذکره‌ها به‌زودی آغاز می‌شود؛ اما هنوز این کار صورت نگرفته است. با این حال، جان محمد حبیبی، مشاور بخش رسانه‌های این اداره‌ دیروز بار دیگر گفته است، توزیع تذکره‌های الکترونیکی به‌زودی آغاز می‌شود، ولی وی زمان دقیقی را در این زمینه مشخص نکرده است.

او افزوده است، توزیع تذکره‌های الکترونیکی در قدم نخست از کابل آغاز می‌شود و نخستین تذکره‌ی برقی، به محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور داده خواهد شد. حبیبی گفته است، آمادگى‌هاى لازم براى توزيع این تذکره‌ها روی دست گرفته شده و از رییس جمهور غنی درخواست شده تا روند توزيع تذکره‌های برقی را افتتاح کند.

او تأکید کرده است که روزانه به 12 هزار متقاضى تذکره توزيع می‌شود و این تذکره‌ها با معیار‌های امریکا و اروپا طراحی شده است. طرح قانون ثبت و احوال نفوس، بعد از تصويب شوراى ملى، به تاريخ ۹ قوس سال روان توسط رییس جمهور توشیح و سپس در جريده‌ی رسمى چاپ شده است.