سران حکومت به معضل گروگان‌گیری پایان دهند

اطلاعات روز: هنوز 31 مسافر ربوده‌شده از شاهراه کابل-قندهار رها نشده‌اند که ربایندگان به تاریخ 5 حمل ماه روان، 20 مسافر را از ولایت دایکندی ربودند. اکنون از سرنوشت بیش از 50 گروگان به دست ربایندگان، خبری نیست. مقام‌های حکومتی صرف از زنده‌بودن 31 مسافر از شاهراه کابل-قندهار اطمینان داده‌اند.

ضامن‌علی پویا، ولسوال کجران دایکندی می‌گوید که این افراد از کوتلی موسوم به چوقدار این ولسوالی ربوده شده‌اند. اکثر این افراد دکانداران محل و رانندگان موترهای مسافربری هستند. با این‌حال، نهادهای مدنی هشدار داده‌اند، اگر سران حکومت به معضل گروگان‌گیری به‌زودی پایان ندهند، اعمتاد مردم به این حکومت کاهش خواهد یافت.

در همین‌حال، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت، تلاش‌های آنان برای رهایی گروگانان ادامه دارند. اما انتقادها علیه سران حکومت وحدت ملی در چند روز گذشته افزایش یافته‌اند. شهروندان می‌گویند، با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، آنان به بهبود وضعیت کشور امیدوار شدند؛ اما نتیجه برعکس شد.

به باور آنان، در چند ماه اخیر در کشور رویدادهای عجیب و غریبی رخ دادند که وقوع آن اصلاً تصور نمی‌شد. سوزاندن فرخنده در نزدیکی وزارت‌های داخله و فرماندهی پولیس کابل، قتل دسته‌جمعی 13 مسافر، به‌شمول یک زن، در شاهراه کابل-قندهار و گروگان‌گیری مسافران از شاهراه‌ها از رویدادهای نگران‌کننده‌ی اخیر در کشور اند.

شهروندان از حکومت تقاضا دارند تا برای حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت شاهراه‌ها، تدابیر امنیتی را جدی کند. آنان هم‌چنان می‌گویند، حکومت در زمینه‌ی رهایی 31 گروگان سکوت استراتژیک و کم‌کاری خود را کنار بگذارد. از سویی هم، ده‌ها فعال مدنی و شهروندان شام روز پنج‌شنبه در کابل در مراسمی با رهایی ده‌ها کبوتر از قفس، خواستار رهایی 31 گروگان شدند.

ذوالفقار امید، رییس حزب کار و توسعه در این مراسم گفت، رفتار رهبران حکومت وحدت ملی در مقابل رویدادهای مختلف، از جمله گروگان‌گیری، نگران‌کننده است. او هشدار داد، کاسه‌ی صبر مردم لبریز شده و اگر سران حکومت وحدت ملی جلو اختطاف شهروندان را نگیرد، با خشم جدی مردم مواجه خواهد شد.