زنان: رای ما از کیست؟

 

جلیل تجلیل

کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان در کنفرانس مطبوعاتی دیروزش که در رابطه به «نقش مشارکت سیاسی زنان در انتخابات» برگزار نموده بود، خواهان حضور‌ گسترده و پُر‌رنگ زنان در انتخابات پیش‌رو شدند. به گفته‌‌ی مسئولان این کمیته، زنان با حضور آگاهانه‎ی شان در انتخابات، می‌توانند از ابزاری شدن رای‌شان جلوگیری نمایند. مسئولان کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان معتقد‌اند که در انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری، کاندیدان با شعار‌ و ترفند، زنان را به پای صندوق‌های رای کشاندند واز رای آنان به عنوان یک ابزار و وسیله‌‌ برای مشروعیت‌بخشی نظام استفاده نمودند. حضور‌ زنان در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل پُر‌رنگ بود و ‌کمسیون مستقل انتخابات از شرکت آنان در انتخابات اظهار رضایت نموده بود.

داکتر عالمه، رییس کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان معتقد است که در انتخابات قبلی از رای و حضور‌ زنان در انتخابات، تنها برای مشروعیت‌بخشی نظام استفاده صورت گرفت و هیچ‌گونه اقدام و برنامه‌ی بنیادی برای بهتر شدن زندگی زنان صورت نگرفته است. به باور‌ خانم عالمه، این بار کمیته‌ی سیاسی زنان با هسته‌گذاری و راه‌اندازی کمپاین در ولایت‌های کشور، خواهان این ‌اند تا به برنامه‌ها و اهدافی رای دهند که قابلیت اجرایی را داشته باشند. به گفته‌ی داکتر عالمه، تلاش صورت گرفته تا زنان با آگاهی و شناخت از کاندیدان ومطالعه‌ی گذشته آنان در انتخابات شرکت نمایند‌ و به نامزدانی رای دهند که برای حضور‌ زنان و نقش مشارکتی آنان در نظام،‌ برنامه‌های عملی را روی دست دارند.

اجمل بلوچ‌زاده، یکی از فعالان مدنی معتقد است که زنان نه تنها به عنوان نصف از پیکره‌ی یک جامعه می‌توانند نقش مهم را در انتخابات بازی کنند، بلکه عدم حضور آنان منجر به عدم مشروعیت نظام و انتخابات برگزار شده نیز می‌گردد. به گفته‌ی بلوچ‌زاده، راه‌اندازی کمپاین توسط کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان در آستانه‌ی انتخابات، گام مؤثر‌ دیگری در راستای آگاهی‌دهی و تشویق زنان جهت شرکت آنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو است. قرار است کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان به‌زودی در ولایت‌های کشور نیز اعلام موجودیت نماید‌ و در راستایی آگاهی‌دهی زنان و نقش آنان در تعیین سرنوشت آینده‌ی کشور‌شان کمپاینی را راه‌اندازی نمایند.

زهرا سپهر، یک‌تن از فعالان مدنی ضمن استقبا‌ل از راه‌اندازی این کمپاین توسط کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان، معتقد است که دست به دست شدن اطلاعات در خصوص آگاهی زنان از هر‌دریچه و راه ممکن که بتواند مؤثر واقع شود، باید صورت گیرد. به باور خانم سپهر، تنها نصب چند‌تابلو در سطح شهر کافی نیست و کمپاین آگاهی‌دهی گسترده جهت مشارکت زنان در انتخابات لازم است. در کمپاینی که قرار است توسط کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان راه‌اندازی شود، مطالبات و خواست‌های زنان در قالب چندین ماده در نظر گرفته شده است که باید از طرف کاندیدان ریاست جمهوری آینده در نظر گرفته شود. دریکی از ماده‌های آن آمده است: «رای زنان از کسی است که زن و مرد را به گونه‌ی یک‌سان بیبیند و مطابق به ماده‌ی 22 قانون اساسی حرمت بگذارد». ‌هرچند که تلاش‌های زیادی از سوی فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، اما حضور‌ زنان در ادار‌ه‌های دولتی و ساختار‌ نظام کم‌رنگ می‌باشد.

کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان از ساختار نظام فعلی شکایت نمود‌ و حضور زنان را در ساختار نظام کم‌تر از 16 درصد می‌‎داند. به گفته‌ی مسئولان این کمیته، نظام فعلی نه تنها که در زمینه‌ی تحقق بخشیدن خواست‌های زنان و حقوق آنان کار لازم را انجام نداده، بلکه حقوق حقه و تصویب شده‌ی آنان را نیز گرفته‌اند. به گفته‌ی خانم عالمه، زنان تنها در 8 ولایت کشور دست‌رسی به وکیل مدافع دارند و این بیان‌گر ناکا‌می نظام و عدم توجه به مشکلات زنان می‌باشد. کاهش حضور زنان در شورهای ولایتی از 25 درصد به 20 درصد، تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان و افزایش خشونت علیه زنان از جمله موارد دیگری است که در این نظام علیه آنان صورت گرفته است.

کمیته‌‍‌ی مشارکت سیاسی زنان در حال کمپاین آگاهی زنان را راه‌اندازی می‌نماید که بازار ائتلاف‌بازی‌ها و ایجاد جبهه‌ها جهت پرقدرت ظاهر شدن احزاب سیاسی در انتخابات پیش‌رو گرم است و هر‌روز شدت بیش‌تری می‌‍گیرد. داکتر عالمه معتقد است که این‌گونه ائتلاف‌ها و تشکیلات شکننده‌اند و دوام نخواهند داشت؛ زیرا در آن زنان، که نصفی از پیکر یک جامعه‌اند، درنظر گرفته نشده است. به گفته‌ی داکتر عالمه، کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان تلاش دارد تا با در نظرداشت این‌گونه مسایل و نادیده گرفتن زنان موقف خود را در برابر این‌گونه ائتلاف‌ها حفظ وتلاش برای ابزاری نشدن رای زنان در انتخابات تلاش خواهد ورزید. تاهنوز چندین ائتلاف بزرگ سیاسی در کابل شکل گرفته که حضور زنان در این ائتلاف‌ها و ساختار آن‌ها محسوس نمی‌باشد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *