59 پروژه انکشافی در ولایت خوست به بهره برداری رسید

اطلاعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت خوست می‌گوید که 59 پروژه انکشافی این برنامه با هزینه بیش از 93 میلیون افغانی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت به بهره ‌برداری سپرده شد.
ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، با نشر خبر نامه‌ای گفته است که این پروژه‌ها در ولسوالی‌های جاجی میدان، تنی، مندوزی، بک، نادرشاه کوت، موسی خیل، گربز و تریزی ولایت خوست تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.
خبرنامه افزوده که پروژه‌های ياد شده شامل اعمار دیوارمحافظوی،کانال آبیاری، بند‌های آب‌گردان، 25 عدد پلچک، پخته کاری راه پیاده رو به طول 1946 متر، دیوار استنادی به طول 3295 متر، 4 باب مرکز اجتماعی، احداث و جغل اندازی سرک به طول 11.28 کیلو متر، تمدید شبکه آب آشامیدنی به طول 6730 و حفر 28 حلقه چاه آب آشامیدنی می‌باشند که از مزايای این پروژه‌ها حدود 12119 خانواده مستفید خواهند شد.
وزارت انکشاف دهات هم‌چنان گفته است که برنامه همبستگی ملی این وزارت 1148 روستا را در ولایت خوست تحت پوشش قرار داده است.