برگزاری امتحان رقابتی 34 بست ریاست‌های ولایتی احیا و انکشاف دهات

اطلاعات روز: امتحان رقابتی 34 بست دوم ریاست‌های ولایتی احیا و انکشاف دهات با حضور 132 اشتراک کننده امروز در وزارت احیا و انکشاف دهات برگزار شد.
ملیحه حسن، کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی که در این برنامه صحبت می‌کرد، گفت از میان 800 درخواستی، 132 درخواستی برای امتحان رقابتی گزینش شده است.
در میان 132 تن اشتراک کننده، رؤسای برحال ریاست‌های ولایتی احیا و انکشاف دهات نیز حضور داشتند. هم‌چنان در میان تمام اشتراک‌کنندگان یک زن نیز دیده می‌شود.
پس از اعلان نتایج این امتحان، هر اشتراک‌کننده که از نتیجه ناراض و یا شاکی باشد، تا دو روز فرصت دارد که به‌صورت رسمی شکایتش را به دفاتر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات و هم‌چنان به بورد شکایات خدمات ملکی ارائه کند.
در همین حال احمد مسعود توخی، رییس عمومی اداره خدمات ملکی افغانستان می‌گوید که هدف از برنامه CBR یا ظرفیت برای نتایج، ارتقای ظرفیت و جذب کدرهای علمی و تخصصی در ساحه تخصصی است.
وی افزود که در بحث استخدام، تفاوت برنامه CBR در این است که تغییرات اساسی در لوایح وظایف نسبت به لوایح قبلی آورده شده، لوایح وظایف غنی‌تر شده و این یک آزمون بزرگ برای سنجش ظرفیت کادرها است.
آقای توخی می‌گوید در برنامه CBR به هیچ‌نوع واسطه و اعمال نفوذ فرصت داده نخواهد شد و فقط توانایی و شایستگی معیار انتخاب افراد است.
از سوی دیگر، انجنیر عتیق الله خواصی، معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که پس از اعلان نتیجه هیچ کس در ولایت خودش گماشته نخواهد شد. وی از اشتراک‌کنندگان خواست تا بالای وزارت فشار نیاورند تا فردی در ولایت خودش مقرر شود.
آقای خواصی گفت ممکن کسی که از ولایت زابل است به قندهار و کسی از قندهار است را به یک ولایت دیگر روان بکنیم. وی خطاب به اشتراک‌کنندگان گفت که مطابق تعهد نامه شما، از آوردن وکیل یا کس دیگر یا وارد کردن فشار بالای این وزارت خودداری کنید.
این امتحان با حضور رسانه‌ها و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی برگزار شد. هدف از این کار، شفافیت بیشتر و نظارت بهتر از این روند، خوانده شده است.