وزیر مالیه برای شرکت در نشست بانک انکشاف آسیایی به آلمان رفت

اطلاعات روز: اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز برای شرکت در چهل و نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی به آلمان رفت.
این نشست برای سه روز در آلمان برگزار می‌شود که در آن وزیران کشورهای مختلف، رییسان بانک مرکزی، تاجران، سرمایه‌گذاران و … شرکت می‎کنند.
شعار چهل و نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی «همکاری برای ثبات» انتخاب شده و تمرکز آن استحکام روابط آسیا و اروپا برای رسیدن به ثبات می‌باشد.
وزارت مالیه با نشر خبرنامه‌یی گفته است که آقای حکمیی در حاشیه این نشست با معاون اول بانک انکشاف آسیایی دیدار کرده و دو طرف روی آمادگی‌های افغانستان برای کنفرانس بروکسل، پروژه‌های انکشافی، نیازمندی‌های افغانستان، اولویت‌ها، استراتژی انکشاف جدید افغانستان و نقش این بانک گفت‎وگو خواهند کرد.
همچنان در این نشست روی پایپ‌لاین گاز تاپی، انتقال برق و ایجاد خط آهن که آسیای جنوبی را از مسیر افغانستان به آسیایی شمالی وصل می‌کند، گفت‌وگو می‌شود.
بانک انکشاف آسیایی یکی از نهادهای مهم کمک‌کننده به افغانستان است که در سال‌های گذشته میلیون‌ها دالر در عرصه‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
سال گذشته بانک انکشاف آسیایی و کشورهای کمک کننده تعهد کردند که ۸۵۸ میلیون دالر را جهت انکشاف زیربناهای افغانستان برای سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۲۰ کمک می‌کنند.