عبدالله: عدم مشارکت سیاسی زنان روی اوضاع کلی کشور تاثیرات منفی دارد

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی بر پر رنگ بودن حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه تاکید کرده می‌گوید که عدم مشارکت سیاسی زنان روی اوضاع کلی کشور تاثیرات منفی دارد.
آقای عبدالله امروز(سه‌شنبه، 7قوس) در نشستی که زیر عنوان« کنفرانس ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در چارچوب اهداف توسعه‌ی پایدار» در کابل برگزار شده بود گفت که توانمندسازی زنان به بهبود وضعیت کشور کمک می‌کند.
او افزود که حضور زنان در دولت و عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنها سلیقه و یک تعهد به جامعه بین‌المللی نیست، بلکه ضرورت اساسی جامعه و مردم افغانستان است.
وی تاکید کرد که برای دستیابی به این اهداف، توانمندسازی اقتصادی زنان و سهم اساسی و موثر آنان ضروری است تا حکومت به نتیجه‌ی مطلوب در این راستا برسد.
رییس اجراییه گفت که حکومت روی حضور پررنگ و موثر زنان در برنامه‌های ملی؛ میثاق شهروندی، اهداف توسعه پایدار، چارچوب ملی صلح و توسعه و برنامه‌ ملی توانمندسازی اقتصادی زنان تاکید دارد تا زنان به توانمندی اقتصادی دست یابند.
آقای عبدالله می‌پذیرد که حکومت تمام تعهدات‌اش را در قبال حضور و مشارکت زنان عملی نکرده است اما گفت که تلاش‌ها در این زمینه جریان دارد.
وی تاکید کرد:« عدم مشارکت سیاسی زنان نه تنها روی خود آنان بلکه روی اوضاع کُلی کشور نیز تاثیرات منفی به‌جا خواهد گذاشت. »
آقای عبدالله هم‌چنین گفت که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار کمیته‌های اجرایی ایجاد شده تا هماهنگی لازم را میان کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی با وزارت‌ها و نهادهای دولتی انجام دهند.
وی افزود که پایدار بودن و ملی شدن دو شاخص عمده‌ی اهداف توسعه پایدار است تا این برنامه مطابق شرایط و نیازمندی کشور عملی شود.
بین بردن فقر، زراعت پایدار، تامین صحت برای همه، آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی، توانمندسازی زنان و تامین انرژی پایدار از مهمترین اهداف توسعه پایدار است که مطابق شرایط و نیازمندی افغانستان تشخیص شده است.