دو پروژه‌ی بزرگ برق به ارزش 113 میلیون دالر از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید شد

اطلاعات روز: کمیسیون تدارکات ملی پروژه‌های تولید برق گازی شبرغان و نصب دستگاه تولید برق مزارشریف را به ارزش 113 میلیون دالر تایید کرد.
ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که این پروژه‌ها در نشست کمیسیون تدارکات ملی که به ریاست‌ محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور شام روز گذشته،  برگزار شده بود، از سوی کمیسیون تایید شد.
در خبرنامه آمده است که شرکت «بیات پاور» اعلام آمادگی کرده است که روی پروژه‌ی تولید برق گازی شبرغان به ارزش 38.8 میلیون دالر سرمایه گذاری می‌کند.
پروژه‌ی تولید برق گازی شبرغان تا 5 سال دیگر تکمیل خواهد شد که این پروژه ظرفیت تولید ۴۰ میگاوات برق را دارد.
هم‌چنین شرکت غضنفر گروپ به همکاری بانک جهانی به ارزش 75 میلیون دالر روی پروژه‌ی دستگاه نصب تولید برق مزار شریف سرمایه گذاری می‌کند.
پروژه‌ی نصب دستگاه تولید برق مزار شریف برای مدت ۲۰ سال از سوی حکومت در نظر گرفته شده است که با تکمیل شدن این پروژه ۵۰ میگاوات برق گازی تولید خواهد شد.
ارگ ریاست‌جمهوری آغاز این پروژه‌ها را نخستین گام در راستای ایجاد بستر تولید داخلی انرژی و خودکفایی سکتور انرژی از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی عنوان کرده است.