عبدالله: تأخیر توزیع تذکره‌های الکترونیکی امر بجا است

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی را« امربجا» خوانده و گفته است که در این مورد باید گفتمان ملی برگزار شود.
آقای عبدالله، امروز (دوشنبه، 18جدی) در نشست شورای وزیران گفته است: «اکنون بحث‌های مهمی در کشور جریان دارد. توزیع تذکره برقی به هویت‌ملی مردم افغانستان ارتباط دارد. این موضوع نباید باعث تفرقه مردم شود. بحث‌های کلان باید باعث اتحاد مردم گردد نه اختلاف.»
آقای عبدالله در ادامه  گقت که در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کنار جنبه‌های حقوقی و قانونی آن نظریات مردم افغانستان نیز مهم است.
او افزود: «به حیث رییس اجراییه کشور طرف‌دار گفت‌گوی ملی در این زمینه هستم تا رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در بحث چگونگی توزیع تذکره‌های برقی و هویت ملی به دست آید.»
آقای عبدالله با اشاره به این که آمادگی‌های لازم در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی از سوی حکومت گرفته شده گفته است: «نظریات و دیدگاه‌های مردم در این عرصه برای ما مهم است و تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی در مرحله‌ی کنونی امر به‌جا و مطلوب می‌باشد. به خاطری‌که مهم‌ترین مسئله حفظ وحدت مردم افغانستان است. این کار باید زمانی آغازگردد که مورد توافق اقوام و مردم افغانستان باشد.»
رییس‌اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که از تذکره‌های کاغذی سوء استفاده‌های زیادی صورت می‌گیرد اما؛ موضوع توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تمام مردم افغانستان تعلق دارد و نباید بخشی از جامعه خود را از این روند بیرون و جدا احساس کند.
این در حالی است که در سه سال اخیر بارها روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی به دلیل مسایل سیاسی از سوی حکومت افغانستان با تاخیر مواجه شده است.
در این مورد بیشتر بخوانید:

کمیسیون مختلط شورای ملی درج ملت و قومیت در تذکره‌های الکترونیکی را تایید کرد

بحث در مورد قانون ثبت احوال نفوس وارد اجندای مجلس نشد

تنش میان دو مجلس بر سر رآی کمیته‌ی مختلط در مورد شناس‌نامه‌ی الکترونیکی

همان‌گونه که انتظار می‌رفت/ تأخیر دیگری در آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی