کمیسیون شکایات انتخاباتی: آرای بدون بارکد بیومتریک باطل می‌شود

اطلاعات روز: در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیومتریک ناشده را معتبر دانسته اما کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که آرای بدون بارکد بیومتریک اعتبار ندارد.

در اعلامیه‌ی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی که روز شنبه(5 عقرب) منتشر شده، آمده است: «آرای صندوق‌های که اوراق رأی‌دهی در آن بدون بارکد بیومتریک وبدون لیست رسمی (با لست قلمی) اجراآت گردیده است، کلاً ازاعتبار ساقط دانسته می‌شود.»

در اعلامیه همچنان گفته شده است: «آرای صندوق‌های محلات و مراکز رأی‌دهی که در آن به اساس ثبت بیومتریک، مطابق لیست رأی‌دهندگان مربوط و موجود اجراآت گردیده و همچنان آرای ‌داخل صندوق‌های که اوراق رأی‌دهی در آن به اساس ثبت بیومتریک درعدم موجودیت  فهرست رأی‌دهندگان در محل رأی‌دهی ولی به اساس فهرست قلمی اجرا شده است، درصورتی‌که با لیست اصلی مرکز مربوطه ‌تطابق نماید، ازاعتبار برخوردار می‌باشد مگر این‌که بنابر دلایل و اسناد معتبر دیگر مطابق اسناد تقنینی مربوطه، غیر معتبر شناخته شود.»

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که آرای صندوق‌های که براساس فهرست رأی‌دهندگان بدون بیومتریک اجرا شده است، به دلیل تناقض با بند 4 بخش شمارش آرا، بی‌اعتبار شناخته می‌شود.

براساس اعلامیه: «در صورتی‌که مشخص شود در یک حوزه‌ی انتخاباتی اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات خدشه‌دار شده، آرای آن حوزه باطل اعلام می‌شود و براساس قانون، کمیسیون مستقل انتخابات موظف است در مدت ۷ روز در آن حوزه انتخابات دوباره برگزار کند.»

در همین حال، علی‌رضا روحانی، سخن‌گوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که این کمیسیون به‌خاطر صیانت و پاس‌داری از آرای شهروندان، تلاش می‌کند تا رویه‌یی را بنیان بگذارد که جز تطبیق قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی دیگر شیوه‌ها کار برد نداشته باشد.

آقای روحانی همچنان گفته که تاکنون بیش از ده هزار شکایت در بیش از ۳۰ عنوان تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی نزد کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است.

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز گفته است که مداخله‌ی زورمندان و نامزدان در روند رأی‌دهی به‌ویژه رأی‌دهندگان زن بخاطر رأی دادن به نامزدان مشخص و کمپین نامزدان در محلات رأی‌دهی از موارد عمده‌ی تخطی و جرایم انتخاباتی بوده است.

خانم حقمل به مردم اطمینان داده که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از تمام توان خود براساس قانون و طرزالعمل‌ها به منظور رسیدگی به شکایات انتخاباتی استفاده خواهد کرد.

این در حالی است که پیشتر احزاب سیاسی نیز خواستار باطل شدن آرای مراکزی شده بودند که در آنها از دستگاه بیومتریک استفاده نشده است.

انتخابات پارلمانی به تاریخ 28 و 29 میزان در 32 ولایت کشور و در ولایت قندهار نیز روز گذشته برگزار شد.