گزارش وارونه‌ی امنیتی از مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ولسوالی قره‌باغ غزنی

گزارش وارونه‌ی امنیتی از مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ولسوالی قره‌باغ غزنی

با گذشت ده روز از روند ثبت‌نام عمومی رأی‌دهندگان در ولایت غزنی، شماری از مقام‌های محلی و باشندگان این ولایت می‌گویند که در ولسوالی قره‌باغ مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در مناطق امن براساس گزارش‌های «اشتباه» امنیتی مسدود اعلام شده است. همچنین شمار دیگر از مناطق ناامن این ولسوالی در این گزارش امن خوانده شده و مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در آن‌ مناطق باز است.

نصیراحمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که براساس این گزارش‌ها، هم‌اکنون ۱۶ مرکز در مناطق ناامن ولسوالی قره‌باغ فعال است و در متباقی مناطق امن این ولسوالی هیچ مرکزی برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان فعال نیست.

ولسوالی قره‌باغ در جنوب شهر غزنی از ولسوالی‌های ناامن به‌حساب می‌آید. در این ولسوالی ۳۳ مرکز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کشور تثبیت شده است که صرفا ۱۶ مرکز آن براساس آنچه مشکلات امنیتی خوانده می‌شد، باز است.

مراکز فعال در روستاهای عسکرکوت، لیونی‌بازار، خونیان، نوروزخیل، ملوک، بهادورکی، شیرخان، بازار قره‌باغ، قلبی، قرچه، موشکی، قلعه‌‌ی باران، گنگی، شیر بالا، شیر پایین و کدی جمرات قرار دارد. این روستاها در شرق ولسوالی قره‌باغ عمدتا پشتون‌نشین و ناامن می‌باشد که به گفته‌ی شماری از باشندگان قره‌باغ، مرکز اداری گروه طالبان برای این ولسوالی نیز در روستای نوروزخیل موقعیت دارد.

همچنان روستاهای میرک، آیین، جنگلگ، قلیاقل، بلدرغان، نخته، قلوچ بالا، سه‌ده قلوچ، گلکوه، سنگ‌ده گلکوه، بیدره، زردالو، نی‌قلعه، جتنه ترقانی، شاکی نوکه، ده‌راضی و طاقچین از روستاهایی بوده است که مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در آن تثبیت شده، ولی به علت «ناامن‌خواندن» آن در گزارش نهادهای امنیتی، هم‌اکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مسدود اعلام شده است. این مناطق در غرب ولسوالی قره‌باغ عمدتا هزاره‌نشین است.

از تحریف در گزارش تا محروم‌کردن هزاره‌ها از حق رأی

رییس شورای ولایتی غزنی می‌گوید که تصمیم فعال‌کردن ۱۶ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در مناطق پشتون‌نشین ولسوالی قره‌باغ براساس گزارش‌های تحریف‌شده‌ی مسئولان امنیتی و حکومت محلی از وضعیت امنیتی این ولسوالی، گرفته شده است.

آقای فقیری گفت: «متأسفانه کمیسیون انتخابات طبق خواسته‌های شخصی مسئولان محلی در ولسوالی و ولایت این تصامیم‌شان را اتخاذ کرد‌ه است.»

در همین حال عبدالملک حبیبی، از متنفذان قومی در ولسوالی قره‌باغ به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید در مناطقی که مراکز تثبیت‌شده‌ی ثبت‌نام رأی‌دهندگان مسدود اعلام شده است، در مقایسه با سایر مناطق این ولسوالی امن‌تر می‌باشد.

به گفته‌ی او، این تصمیم کمیسیون انتخابات به هدف محروم‌کردن اقلیت قومی «هزاره‌ها»ی این ولسوالی از حق رأی در انتخابات گرفته شده است.

او با نام‌گرفتن از وحیدالله کلیم‌زی، والی غزنی تأکید می‌کند که آقای کلیم‌زی از جمله‌ی کسانی است که در صدد مسدودماندن مراکز ثبت‌نام در مناطق هزاره‌نشین است: «در جلسه‌ای که آمر امنیت، معین امنیت ملی و شماری از متنفذان با نماینده‌ی کمیسیون انتخابات داشت، ساحات هزاره‌نشین به‌عنوان مناطق امن گرفته شده بود، اما در جلسه‌ی بعدی که والی صاحب حضور داشته، این مناطق به‌صورت سازمان‌دهی‌شده حذف شده و دلایلی برای حذف این موضوع نیز ارایه نشده است.»

اما محمد امین مبلغ، معاون والی غزنی موضوع تحریف گزارش از وضعیت امنیتی قره‌باغ را رد کرده، می‌گوید که مراکز مسدودمانده «اشتباها» از لیست‌های قبلی در جلسات امنیتی با مسئولان دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی جا مانده بوده است. او می‌افزاید که به‌زودی لیست اصلاحی تهیه و به مرکز فرستاده خواهد شد تا ثبت‌نام رأی‌دهندگان در این مراکز نیز آغاز شود.

محمد عارف نوری، سخن‌گوی والی غزنی برگزاری نشستی در مورد تثبیت مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ولایت غزنی میان مقام‌های محلی و مسئولان کمیسیون انتخابات را رد کرده، تصریح می‌کند که از دو سال پیش به این طرف تا کنون هیچ جلسه‌ای روی این موضوع در غزنی برگزار نشده است.

به گفته‌ی او، کمیسیون انتخابات از گزارش امنیتی دو سال پیش در دوران ولایت عبدالکریم متین در تثبیت مراکز فعال و غیرفعال ثبت‌نام رأی‌دهندگان در غزنی استفاده کرده است.

کمیسیون انتخابات اما این گفته‌ها را رد کرده، می‌افزاید که این کمیسیون بر مبنای گزارش‌های امنیتی مسئولان محلی در غزنی، ۱۶ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان را در قره‌باغ فعال کرده است.

نصیر مومند، رییس دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی تأکید می‌کند: «تصمیم و فعالیت ما در هماهنگی با مسئولان محلی گرفته شده است‌.»

از سویی هم، همزمان با آغاز روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ۱۸ جوزا، شماری از باشندگان قره‌باغ از مقام ولایت و دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی خواسته بودند که مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان را در مناطق هزاره‌نشین این ولسوالی فعال کنند.

به گفته‌ی این باشندگان قره‌باغ، والی ولایت به آنان وعده می‌دهد که تا روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته (۲۲ جوزا) با برگزاری نشست امنیتی، به این موضوع رسیدگی می‌شود. آقای حبیبی در این مورد می‌گوید که کمیسیون انتخابات و مسئولان محلی تا کنون در مورد فعال‌کردن و یا غیرفعال‌ماندن این مراکز به توافق مشخصی نرسیده است.

در همین حال کمیسیون انتخابات می‌گوید در صورتی که نهادهای امنیتی در غزنی برای تأمین امنیت مراکز مسدودشده در قره‌باغ اعلام آمادگی کنند، کمیسیون این مراکز را فعال خواهد کرد.

از سویی هم عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات می‌افزاید که رهبری این کمیسیون نیز در جریان این موضوع قرار گرفته‌ و در صورت فعال‌شدن این مراکز، ممکن به‌صورت «استثنا» مدت ثبت‌نام رأی‌دهندگان را تمدید کند.

مسدودبودن مراکز ثبت‌نام در چهار ولسوالی غزنی

کمیسیون انتخابات ۴۰۶ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در غزنی را تثبیت کرده است که از آن جمله براساس آنچه مشکلات امنیتی خوانده شد، ۲۴۷ مرکز فعال در این ولایت گزارش شد. اکنون دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی می‌گوید که از ۱۹ ولسوالی در این ولایت، مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در چهار ولسوالی اجرستان، گیرو، ناوه و رشیدان به‌گونه‌ی کامل مسدود می‌باشد.

براساس آمار این دفتر، ۱۴۰ مرکز هم‌اکنون در ۱۵ ولسوالی غزنی باز است و متباقی ۱۰۷ مرکز دیگر تا کنون به‌دلیل مشکلات امنیتی باز نشده است. به گفته‌ی معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در غزنی تا کنون، حدود سه هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.