غنی و عبدالله آرای‌شان را به صندوق ریختند

اطلاعات روز: محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یک‌ونیم ساعت پس از آغاز روند رأی‌دهی با حضور در لیسه‌های امانی و نادریه در شهر کابل رأی خود را به صندوق ریختند.

آقای غنی در سخنانی از پس از رأی‌دهی گفت که انتخابات برای ادامه و حفظ نظام جمهوری مهم است. از مردم برای شرکت در این روند و از نیروهای امنیتی و دفاعی به‌خاطر تأمین امنیت این انتخابات تشکری کرد. او در عین حال از نامزدان ریاست‌جمهوری نیز به‌خاطر رقابت برای احراز کرسی ریاست‌جمهوری تشکری کرد.

آقای غنی گفت که هیچ توع تخلف و تخطی در انتخابات ریاست‌جمهوری پذیرفتنی نیست و از جامعه بین‌المللی خواست که از این انتخابات نظارت کنند.

عبدالله عبدالله نیز پس از استفاده‌ی رأی‌ خود از حضور مردم در این روند استقبال کرد. او خطاب به طالبان گفت که تهدید مردم بی‌گناه قوت این گروه را نشان نمی‌دهد.

به گفته او، مردم افغانستان به پروسه صلح تعهد دارد و گروه طالبان باید در یک روند قبول شده با مردم به گفت‌وگو بنشیند.

آقای عبدالله از کارمندان دولتی خواست که در روند انتخابات بی‌طرف باشند. او از کمیسیون‌های انتخاباتی نیز خواست که با بی‌طرفی کامل از تمام امکانات برای برگزاری انتخابات شفاف کار بگیرند و از آرای مردم نگهداری کنند.

روند رأی‌دهی انتخابات ریاست‌جمهوری حدود یک ساعت پیش در سراسر کشور آغاز شد. بیش از 9 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت‌نام کرده و 72 هزار نیروی امنیتی و دفاعی نیز امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری را تأمین می‌کنند.