در همین حال، زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از عدم دسترسی دفاتر ولایتی این کمیسیون به سیستم ابراز نگرانی کرده، گفت که ممکن این موضوع روند بررسی شکایت‌های انتخابات را با تأخیر زمانی مواجه کند. با این حال اما خانم شینواری از کمیسیون انتخابات خواست: «یوسر را شریک کند و نتایج را در اختیار ما قرار دهد تا در وقت معینه روند رسیدگی به شکایت‌های تکمیل شود.»

پس از حدود دو هفته از آغاز روند رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون هنوز به «یوسر» (سیستم) دسترسی ندارند.

محمدقاسم الیاسی، منشی و سخن‌گوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی دیروز (یک‌شنبه، ۱۵ جدی) در یک نشست خبری در کابل گفت که موضوع دسترسی‌داشتن دفاتر ولایتی این کمیسیون به سیستم، با کمیسیون انتخابات مطرح شده، اما تا اکنون اقدامی نشده است: «کمیسیون انتخابات تا هنوز برای ما پاسخ روشن نداده، اما گفته است که در این مورد فیصله می‌کند.»

آقای الیاسی عمده‌ترین هدف از دسترسی‌داشتن دفاتر ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، رسیدگی دقیق و به‌موقوع به شکایت‌های انتخاباتی خواند. او تأکید کرد که بخشی از شکایت‌های انتخاباتی صرفا با مراجعه به سیستم رسیدگی می‌شود. در صورتی که دفاتر ولایتی این نهاد به آن دسترسی نداشته باشند، این شکایت برای بررسی به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات که به سیستم دسترسی دارد، منتقل می‌شود، اما این انتقال زمان‌گیر است و حق استیناف‌خواهی در این شکایات را از شاکی و شخصی که از او شکایت شده، سلب می‌کند.

در همین حال، زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از عدم دسترسی دفاتر ولایتی این کمیسیون به سیستم ابراز نگرانی کرده، گفت که ممکن این موضوع روند بررسی شکایت‌های انتخابات را با تأخیر زمانی مواجه کند. با این حال اما خانم شینواری از کمیسیون انتخابات خواست: «یوسر را شریک کند و نتایج را در اختیار ما قرار دهد تا در وقت معینه روند رسیدگی به شکایت‌های تکمیل شود.»

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، از نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز می‌گوید که دسترسی نداشتن دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به سیستم سبب طولانی‌شدن روند رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌شود. زبیر حبیب‌زاده، سخن‌گوی این نهاد به اطلاعات روز گفت: «ممکن این موضوع، تقویم بررسی شکایت‌ها را به تأخیر مواجه کند و روند انتخابات را نیز به چالش بکشاند.»

با این حال، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هم‌اکنون دفتر ولایتی کابل کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به سیستم دسترسی دارد که از همان طریق شکایت‌ها را بررسی می‌کند. میرزامحمد حق‌پرست، از سخن‌گویان این کمیسیون شام دیروز در صحبتی با اطلاعات روز اما تأکید کرد که تا کنون در مورد دسترسی سایر ولایت‌ها به سیستم فیصله نشده است و «ممکن تا ناوقت شب در مورد آن نیز تصمیم گرفته شود»

رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی؛ سه‌هزار و ۲۷۲ جرم انتخاباتی شناسایی شده است

ثبت شکایت در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دو هفته‌ی پیش (۲ جدی) آغاز شد. پس از آن کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در تاریخ ۵ جدی اعلام کرد که روند رسیدگی به این شکایت‌ها را آغاز کرده است. زهره بیان شینواری همزمان با آغاز این گفت‌وگوها گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی در حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایت مربوط به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دریافت کرده است. او افزود که این ارقام نهایی نیست و ممکن تغییر کند. رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که حدود ۱۴ هزار شکایت در ۳۳ ولایت و حدود دو هزار و ۳۰۰ شکایت دیگر در دفتر ولایتی این کمیسیون در کابل ثبت شده است. او گفت که بیش‌تر دسته‌های انتخاباتی شکایات و اعتراض‌های خود را نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ثبت کرده‌اند.

اکنون اما رییس این کمیسیون می‌گوید که ۱۶ هزار و ۵۵۱ شکایت در این کمیسیون دسته‌بندی شده است.

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی این شکایت‌ها را از منظر ماهیت به سه کتگوری عمده تقسیم کرده است. سه هزار و ۲۷۲ مورد آن جرایم انتخاباتی، چهار هزار و ۳۰۳ شکایت آن تخلفات انتخاباتی و یک هزار و ۳۷۱ شکایت دیگر آن هم مربوط به تخطی‌های انتخاباتی می‌باشد.

زهره بیان شینواری گفت که این کمیسیون با شناسایی مرتکبین جرایم انتخاباتی، آنان را غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوطه معرفی می‌کند.

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های همچنان ۱۶ هزار و ۵۵۱ شکایت دسته‌بندی‌شده از نتایج ابتدایی انتخابات را از نگاه تأثیرگذاری به چهار اولویت (الف، ب، ج و د) بخش‌بندی کرده است. اولویت الف آن شامل هشت هزار و ۷۹۴ شکایت، اولیت ب، شامل یک هزار و ۳۱۸ شکایت، اولویت ج، شامل دو هزار و ۶۷۷ شکایت و اولویت د آن هم شامل صد شکایت می‌باشد.

همچنان این کمیسیون شکایت‌ها را به ۱۶ بخش دسته‌بندی کرده است. شش هزار و ۸۸۱ این شکایت‌ها در دسته‌ی تفاوت آرای بیومتریک با برگه‌ی نتایج، ۱۱۹ شکایت در دسته‌ی افزایش آرا به نفع یک یا چند نامزد انتخابات، ۵۵۲  شکایت در دسته‌ی کاهش آرا به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد و به تعداد چهار شکایت هم در دسته‌ی شمارش آرای یک نامزد برای نامزد دیگر دسته‌بندی شده است.

همین طور، به تعددا ۲۸۲ شکایت شامل دسته‌ی استفاده‌ی آرای قبل از وقت معینه در روز انتخابات، ۳۸۱ شکایت شامل دسته‌ی استفاده‌ی آرای بعد از وقت معینه در روز انتخابات، به تعداد ۶۵۷ شکایت شامل دسته‌ی آرای بدون مشخصات بیومتریک، دو هزار ۱۴۰ شکایت هم شامل دسته‌ی ابطال آرای یک محل بدون دلیل مشخص و ۳۹ شکایت هم شامل مفقودشدن برگه‌ی نتایج می‌شود.

به تعداد ۳۶ شکایت در دسته‌ی تغییر در برگه‌ی نتایج بعد از بازشماری آرا، یک هزار و ۳۳۸ شکایت هم در دسته‌ی آرای مشکوک، ۲۹ شکایت در دسته‌ی شکایت‌های ناشی از دستگاه بیومتریک، یک هزار و ۳۸۰ شکایت در دسته‌ی شکایت‌های غیرموجه و یا غیرقابل سمع، چهار شکایت در دسته‌ی شکایت‌های مربوط به بخش‌های جانب‌داری کارمندان کمیسیون انتخابات در جریان بازشماری آرا، سه شکایت در دسته‌ی بازشماری آرا در غیاب ناظران و یک هزار و ۲۰۹ شکایت هم در دسته‌ی موارد متفرقه‌ی شکایات، دسته‌بندی شده است.

همچنان این کمیسیون، از مجموع شکایت‌های دسته‌بندی‌شده، به ۱۲ هزار و ۵۷۸ شکایت اعتبار داده است که از جمع هشت‌هزار مورد شکایت که از سوی دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله ثبت شده بود، پنج هزار و ۵۶۴ شکایت آن اعتبار داده شده است.

از مجموع چهارهزار و ۴۰۰ مورد شکایت که از سوی دسته‌ی انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی»، به رهبری گلبدین حکمتیار ثبت شده بود، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی سه‌هزار و ۷۱۱ مورد آن را معتبر شناخته است. از مجموع سه‌هزار و ۷۶۱ مورد شکایتی که از سوی دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی در کمیسیون شکایت‌های انتخابات ثبت شده، به سه هزار ۳۰۲ شکایت و از ۱۵ مورد شکایت ثبت‌شده‌ی دسته‌ی انتخاباتی «امنیت و عدالت»، به رهبری رحمت‌الله نبیل، یک شکایت آن را اعتبار داده است.

رسیدگی به شکایت‌ها

محمدقاسم الیاسی در این نشست خبری گفت که رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت تخار پایان یافته و «تا پایان روز هم قرار است که این روند در ولایت‌های پروان، پنج‌شیر و بادغیس» پایان یابد.

با این حال اما فقط چهار روز برای بررسی شکایت‌ها باقی مانده است.

مطابق بند ۳ ماده ۹۱ قانون انتخابات، کمیسیون‌های ولایتی شکایات انتخاباتی مکلف‌اند در مدت ۱۵ روز کاری پس از ختم زمان ثبت شکایات و اعتراضات، نتایج بررسی‌های خود را نهایی و منتشر کنند. هرگاه شکایت و یا اعتراض مستند نباشد، از سوی کمیسیون شکایات مسترد خواهد شد.

پس از ۱۵ روز دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی تصامیم خود در مورد شکایات را با طرفین قضایا شریک می‌کنند و در صورتی که شاکی و معترض به این تصامیم قناعت نداشته باشند، می‌توانند در مطابقت با قانون استیناف‌خواهی کنند. مطابق قانون انتخابات، شکایات استینافی در مدت ۱۵ روز کاری در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of