احمد ولید راشدی در سال ۱۹۹۵ در اوج جنگ‌های داخلی پس از برخورد راکت در خانه‌اش در خیرخانه کابل یک پایش را از دست داد.
محمدامین احمدی
امین احمدی به‌عنوان فردی مسلط بر امور فقهی و حقوقی و باسابقه‌ی عضویت در کمیسیون تدقیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ارتباط ویژه و کم‌نظیری با قانون اساسی نافذ افغانستان دارد. از این منظر، خطا نیست اگر او را یکی از حافظه‌های کم‌نظیر و بی‌بدیل قانون اساسی جاری افغانستان بخوانیم.
عبدالله عبدالله می‌گوید که علی‌رغم علاقمندی شماری از سیاسیون کشور به طرح حکومت موقت، او شخصا این طرح را مفید نمی‌داند. به گفته‌ی او، هیچ تجربه‌ای در جهان نشان نداده است که با آمدن حکومت موقت، صلح نیز تأمین می‌شود.