Etilaatroz On Ariana Airways

خبرها

ترجمه

فزیک آینده : چگونه علم سرنوشت و زندگی روزمره‌ی بشر را در سال ۲۱۰۰ تغییر خواهد داد- بخش اول

اشاره دکتر مکیو کوکو،استاد فیزیک تیوری در دانشگاه شهر نیویورک و نویسنده کتابهای “فیزیک آینده ،آینده فکر،ابر فضا و فزیک ناممکن” میباشد. کتاب فزیک آینده او...

خبرنگار ناراضی

تقبیح کوونکی‌ها

در سلسله‌ی حملات انتحاری تروریستان و تقبیح‌های انفجاری وروریستان، دیروز قلب دادگاه عالی کشور خونین، داغ‌دار، تکه‌تکه، پارچه‌پارچه و شهید شد. طبق معمول،...

چهل تکه

داستان تلخ هستی و مستی ما

بر اساس بعضی گزارش‌ها، اخیرا تعدادی از مردم (غالبا جوانان) پس از مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد مسموم شده‌اند و حتا جان خود را از دست داده‌اند. من دیروز در این...

گزارش و تحلیل

فــروپاشــی

قسمت اول معرفی

قسمت سوم بهشت گمشده

/* ]]> */