Etilaatroz On Ariana Airways

خبرها

تقرری‌های جدید در حکومت

اطلاعات روز: ریاست جمهوری نامزد وزیران، ترانسپورت و هوانوردی و سرحدات و قبایل را معرفی کرد. ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که محمد شفیق گل ‌آغا شیرزی...

اظهارات ضد و نقیض در مورد تسلیمی ۱۳۰ تن از نیروهای خیزش مردمی به طالبان در فاریاب

اطلاعات روز: مقام‌های محلی و امنیتی ولایت فاریاب در مورد تسلیمی ۱۳۰ تن از نیروهای خیزش مردمی همراه با سلاح و مهمات شان به گروه طالبان در ولسوالی کوهستان این ولایت،...

ترجمه

گزارش و تحلیل

تحلیل گزیده ها

تماشاچیان مرگ

اسماعیل محمدی دیروز از نزدیکی‌های محل آخرین رویداد انتحاری در شهرکابل گذشتم. جاده‌ی اصلی گولایی دواخانه- چهارراهی شهید مسدود بود. از کوچه‌ی بالاتر به سمت...