خبرها

ترجمه

وقتی مشکل فساد نمی‌تواند حل شود

در کشورهایی مانند افغانستان، حکومتی بدون پارتی‌بازی وجود ندارد. زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن با این واقعیت روبه‌رو شود بخش اول: در حالی‌که رییس‌جمهور اوباما...

خبرنگار ناراضی

برای رسیدن به توسعه

اگر من این‌جا ادعا کنم که من می‌توانم با یک بوتل شامپو تمام کابل را بشویم و چنان پاک کنم که دل مردم برای یک پُف خاک‌باد یا یک کپه دود تنگ شود، شما مرا دیوانه خواهید...

چهل تکه

گزارش و تحلیل

تحلیل گزیده ها

تیاتر اصلاحات

-‌ آن‌ها نشان می‌دهند که نظارت می‌کنند؛ ما نیز نشان می‌دهیم که کار می‌کنیم. یادم نیست که این جمله را از کدام فیلم شنیدم، همان‌طور که مسئولان حکومتی یادشان می‌رود...