خبرها

نشست «کاسا ۱۰۰۰» با حضور نمایندگان افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و قرغیزستان در فرانسه برگزار شد

اطلاعات روز: وزارت انرژی و آب می‌گوید که نشست «کاسا ۱۰۰۰» با حضور نمایندگان کشورهای تاجیکستان، پاکستان و قرغیزستان و تمویل کنندگان پروژه لین برق کاسا ۱۰۰۰ روز شنبه...

وضعیت وخیم بازگشت کنندگان از پاکستان؛ در دو روز ۱۱۵۸ خانواده از پاکستان بازگشته‌اند

اطلاعات روز: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در روزهای چهارشنبه و جمعه‌ی هفته‌ی گذشته، ۱۱۵۸ خانواده که اکثر آنان داری مدرک بودند، از پاکستان به‌صورت...

ترجمه

خبرنگار ناراضی

چهل تکه

مخدوم بی‌عنایت

وقتی که مرحوم حافظ شیرازی گفت یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت، دل همه‌ی ما به درد آمد. آدم خدمت کسی را بکند و آن کس هیچ عنایتی نداشته باشد؟ این وضعیت کام آدم را تلخ...

گزارش و تحلیل

تحلیل گزیده ها

سینما و حاشیه‌ها

وقتی فیلم آغاز می‌شود، قاعدتاً ماجرا شکل گرفته است و نه‌تنها شکل گرفته، بلکه همه‌‌چیزها جایگاه‌شان را کسب کرده‌اند. مرونا (دختر یک کارگر مهاجر افغانی)، صابر (پسر...