افغانستان خبر

ریاست‎جمهوری: سال آینده برای ۱۰ هزار جوان در ادارات دولتی شغل داده می‌شود

اطلاعات روز: اداره امور ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که نخستین نشست هماهنگی ادارات دولتی در محور برنامه‌ی تشویق که به هدف بلند بردن ظرفیت ادارات دولتی از طریق جذب جوانان مسلکی راه‌اندازی شده است، در ارگ برگزار شد.
در خبرنامه‌ی اداره امور که امروز (شنبه، ۲۷ قوس) منتشر شده، آمده است که قرار است در سال آینده از طریق برنامه تشویق، به ۱۰۰ هزار فورم درخواستی کار رسیدگی شده و زمینه کار در ادارات دولتی برای ۱۰ هزار جوان مستحق فراهم شود.
در خبرنامه آمده که این برنامه در همکاری با کمیسیون اصطلاحات اداری و خدمات ملکی اجرا می‌شود.
اداره امور ریاست‌جمهوری می‌گوید که نخستین نشست هماهنگی توسط معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی این اداره با اشتراک رؤسای منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل بودجوی برگزار شد. در این نشست روی چگونگی تسریع روند جذب جوانان و تشخیص نیازمندی‌های وزارت‌ها و ادارات مستقل گفت‌وگو شده است.
در خبرنامه آمده که معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی اداره امور در نظر دارد که بر اساس درخواست سکتور خصوصی نیز در بخش استخدام جوانان مسلکی از طریق برنامه تشویق با آنان همکاری کند.
براساس این خبرنامه، برنامه‌ی تشویق به هدایت رییس‌جمهور راه‌اندازی شده تا جوانان تحصیلکرده از سراسر کشور بر اساس اصل شایسته‌سالاری از طریق دستگاه دولت مصدر خدمت شوند.
همچنان در خبرنامه آمده که در ابتدا کمپاین فزیکی این برنامه در شش ولایت بزرگ کشور وسعت یافته و قرار است در آینده به تمامی ولایت‌های کشور گسترش یابد.

۲ دیدگاه

  • کارخوب به نظرمیر سد ولی من فکرنکنم این برنامه برای همه تدارک دیده شده باشدممکن برای جمع خاصی که قبلاً ازایشان لیست ها تهیه شده ورک تربگویم اینکه جمعی ازقوم خاصی شامل این پروگرام خواهدشد.به هرحال بایدانتظارکشیدکه چه ازآب بیرون می آید.