انتخابات- 93 چهل تکه گزیده ها

با ابن خندون

از آنجا که در میهن نامزد خیز ما روشن “نزدیک شدن” معنا می دهد و قیماق پاکتی ” یک فرهنگ لذت بخش” می باشد، کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات برای نزدیک شدن افکار عمومی و رفع هر گونه ابهام از روابط “کوزی” و “جمره” و ” آقا بارش” یک برگه ی معلوماتی منتشر کرده است، تا ملت با روح آرام و قلب مطمئن به پای تابوت های رای برود. متن کامل این برگه چنین است:
” کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد بی طرف و غیروابسته است که وظیفه ی برگزار کردن انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد مستقل ۹ عضو دارد که توسط یک رئیس جمهور پاک و با حیا برگزیده می شوند. در اساسنامه ی این کمیسیون تصریح گردیده است که هیچ یک از مسئولان کمیسیون حق ندارد جز در موارد اضطراری در نتایج انتخابات دست کاری کند. به همین سان، کسانی می توانند عضو این کمیسیون شوند که واجد شرایط سه گانه ی زیر باشند:
-دیه ی حداقل ده هزار نفری را که ممکن است در آینده به طور غیرعمد به قتل برسانند، به کاخ ریاست جمهوری تحویل بدهند تا در صورت وقوع چنین فاجعه یی از مبلغ مذکور به خانواده های مظلوم قربانیان کمک گردد
– از هر گونه گرایش قومی، سیاسی و اعتقادی غلیظ عاری باشند و در صورت دعوت شدن به رستورانت های لوکس بتوانند جوجه ی کباب شده را “نور چشم ام جوجه جان” خطاب کنند تا باشد که رستگار گردند
– اگر شرایط اقتضا کند برای جلوگیری از رشد عبدالله گرایی و غنیزه شدن بیش از حد فضای انتخاباتی استعداد رسولیزاسیون وضعیت را در حد کمال دارا باشند
اکنون، برای عده یی از مردم شریف ما شاید این سوال پیدا شود که چرا ۹ عضو؟ در پاسخ باید گفت که در این عدد ۹ حکمتی هست که چشم خفاشان از دیدن آن ناتوان است. بر اساس تحقیقات نابغه ی ریاضی-فلسفی کشور، جناب پروفسور صدیق افغان، هر انسان مومن در دو دست خود مجموعا ۹ انگشت دارد که به حول و قوت پروردگار عبارت می باشد از۱۰ انگشت. درعین حال، اگر دقت کرده باشید تمام شهدا و صالحین بعد از هشت ساله گی ۹ ساله می شوند. حال، اگر ۹ انگشت را در ۹ نفر صالح ضرب کنیم، حاصل آن می شود ۸۱. اگر ۹ را با ۹ جمع کنیم می شود ۱۸. اگر همین ۱۸ را از ۸۱ تفریق کنیم عدد ۶۳ به دست می آید که عبارت است از طول عمر بهترین کاینات ( البته ایشان ۶۲ سال و چند ماه در این دار فانی زنده گی کرد که ما به این خاطر از ایشان گله ها داریم). در ضمن، عدد ۶۳ از یک ۳ و یک ۶ تشکیل شده که اگر آن ها را با هم جمع کنیم ۹ می شود. پس اثبات می شود که اعضای کمیسیون باید ۹ نفر باشند. گفتنی است که پروفسور صدیق افغان چهار دهه است که از طریق ضرب زدن انگشت های دست و پای انسان در سوراخ سنبه های کاینات هی اثبات می کنند و مدال می گیرند”.

۱۳ دیدگاه