غنی

غنی: میلیاردها دالر در پنج اداره‌ی دولتی بی‌استفاده مانده است

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که در پنج اداره‌ی دولتی میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت بدون استفاده مانده است.

آقای غنی که امروز (سه‌شنبه، ۱۴ ثور) در نشست «هفته‌ی معارف» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که از این اداره‌ها نام نمی‌برد، ولی «بندانداختن میلیاردها دالر» توسط این ادارات دولتی قابل‌قبول نیست.

او تأکید کرد: «تنها دو اداره ۱.۶ میلیارد دالر را بند انداخته است.»

در همین حال، رییس‌جمهور کشور گفت هر اداره‌ای که پس از این بودجه‌ی‌شان را مصرف کرده نتوانند و همنچنان مصارف ادارات در ساختار تعهدات‌شان در یک سال انجام نشود، بودجه‌ی این ادارات به سایر ادارات داده می‌شود.

آقای غنی افزود: «ما این فرصت را نداریم که پیسه را ضایع کنیم.»

از سویی هم، او در بخشی از صحبت‌های خود گفت که گروه طالبان ملیاردها دالر را به زیربنای افغانستان از جمله در بخش معارف آسیب زده است.

قبلا رییس‌جمهور غنی گفته بود که این گروه به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی به زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است.

او در نشست «هفته‌ی حکومتداری و منابع بشری» در تاریخ ۳۱ حکومت گفته بود: «فراموش نکنیم که یک میلیارد دالر حرکات طالبان به زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است. من به آنان می‌گویم که چرا خراب می‌کنید؟ اگر توانایی ساختن ندارید و برنامه‌ی مثبت ندارید، حداقل از تخریب و ویرانی جلوگیری کنید.»

در همین حال او از این گروه خواسته بود که که به‌جای انفجار ماین‌ها و اقدام‌های مخربانه، «گل» و «گندم» بکارند و در در آبادی کشور سهم بگیرند.

از سویی هم، رییس‌جمهور کشور در بخشی از صحبت‌های امروزش گفت که یک فصل نو همکاری‌های بین‌المللی در افغانستان می‌آید. او افزود که لازم افغانستان در این فصل همکاری‌ها، همکاری‌های منطقوی خود را گسترش دهد.

آقای غنی تأکید کرد که روایت افغانستان هم‌اکنون روایت منطقه شده است و افغان‌ها باید منطقه را بشناسند. او گفته است: «دیدگاه منطقه درباره‌ی افغانستان تغییر کرده، امروز آینده‌ی انکشافی منطقه با افغانستان گره خورده است.»