پیش‌نویس دوم بودجه

معینیت مالی از ساختار وزارت مالیه لغو شد

معینیت مالی وزارت مالیه براساس پیشنهاد محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه و منظوری رییس‌جمهور اشرف غنی از ساختار این وزارت لغو شده است. معینیت مالی وزارت مالیه تا امروز از سوی عبدالحبیب زدران رهبری می‌شد.

منابع معتبر در وزارت مالیه این موضوع را در صحبت با روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند.

این منابع در مورد دلیل لغو معینیت مالی از ساختار وزارت مالیه چیزی نگفته‌اند.

وزارت مالیه در حال حاضر چهار معینیت دارد. معینیت مالی، معینیت اداری، معینیت پالیسی و معینیت عواید و گمرکات.

از این جمله، ریاست عمومی بودجه زیر چتر معینیت مالی و ریاست‌های عواید و گمرکات زیر چتر معینیت عواید و گمرکات فعالیت می‌کنند.

با لغو معینیت مالی، هنوز معلوم نیست که ریاست عمومی بودجه نیز از ساختار وزارت مالیه لغو می‌شود و یا همچنین به عنوان یک ریاست باقی خواهد ماند.

معینیت اداری وزارت مالیه نیز ریاست‌های عمومی مالی و اداری، تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی و امور بیمه‌ها را زیر چتر خود دارد.