افراد مسلح به «حمایت طالبان» پنج روز به هزاره‌ها فرصت دادند که «قبت‌الاسلام» بلخ را تخلیه کنند

ساکنان منطقه‌ی هزاره‌نشین «قبت‌الاسلام» شهر مزارشریف می‌گویند افراد مسلح غیرمسئول به حمایت و «حکم فرماندهی امنیه‌ی طالبان» در بلخ به حدود چهارهزار خانواده تا شنبه‌ی هفته‌ی آینده مهلت داده‌اند که این منطقه را تخلیه کنند.

یک ساکن منطقه‌ی قبت‌الاسلام امروز (دوشنبه، ۱۹ میزان) به روزنامه اطلاعات روز گفت که افراد مسلح از قوم «کوشی» روز شنبه‌ی گذشته، براساس حکم فرماندهی امنیه‌ی طالبان در بلخ، دیوار شماری از خانه‌ها را در کوچه‌ی سیزدهم این منطقه تخریب کرده‌اند.

به گفته‌ی او، این افراد همچنین از ساکنان محل خواسته بودند که مطابق این حکم بخش امنیتی طالبان، منطقه‌ی قبت‌الاسلام را تخلیه کنند. او تأکید کرد که این اقدام افراد مسلح غیرمسئول با مخالفت مردم محل مواجه شد و آنان به طالبان در حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر مزارشریف شکایت کردند.

به گفته‌ی این ساکن قبت‌الاسلام، طالبان با حضور در این منطقه، تا پنج روز دیگر (شنبه‌ی هفته‌ی آینده) مهلت داده‌اند که به دادگاه این گروه در مزارشریف شکایت و این موضوع را در آن جا حل‌وفصل کنند.

به گفته‌ی او، این افراد طالبان تأکید کرده‌اند در صورتی که دادگاه تا این مهلت حکم دیگری صادر نکند، حکم فرماندهی امنیه‌ی طالبان در مورد تخلیه‌ی منطقه‌ی قبت‌الاسلام قابل اجرا است.

اما یک ساکن دیگر این منطقه به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان به آنان هشدار داده‌اند که حکم فرماندهی امنیه‌ی‌شان در هر صورت قابل اجرا است و باید مردم تا شنبه‌ی هفته‌ی آینده این منطقه را تخلیه کنند.

قبت‌الاسلام در جنوب شهر مزارشریف موقعیت دارد. در حکومت‌های گذشته نیز بخش‌هایی از این منطقه مورد نزاع دو طرف بوده است و هر دو طرف دعوا سه بار به دادگاه دعوا باز کرده‌اند. به گفته‌ی او، هر سه بار «هزاره‌ها» پیروز این دعوا بوده‌اند.

آنان تأکید کردند قباله‌هایی در دست دارند که نشان می‌دهد قبت‌الاسلام از سال ۱۳۱۷ به این طرف زمین زراعتی آنان (هزاره‌ها) بوده است.

اما حقمل، آمر حوزه‌ی پنجم امنیتی طالبان در مزارشریف در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، ادعای ساکنان منطقه‌ی قبت‌الاسلام را «توطئه» خواند. او گفت که هیچ «دیواری» در این منطقه تخریب نشده است.

همچنین او حکم فرماندهی امنیه‌ی طالبان در ولایت بلخ مبنی بر تخریب خانه‌ها در این منطقه را رد کرد. حقمل اما تأکید کرد که دعوا میان دو طرف حقوقی است و طالبان بعد از حکم نهایی دادگاه در این مورد اقدام می‌کند.