عکس: BBC

رئیس دعوت و ارشاد طالبان به کارمندان دادستانی کل: نه ریش خود را بتراشید و نه کوتاه کنید

مولوی محمدهاشم، رئیس دعوت و ارشاد طالبان به کارمندان دادستانی کل این گروه گفته است که پس از این آنان نه ریش خود را بتراشند و نه هم کوتاه کنند.

در یک فایل صوتی از سخنرانی این مقام طالبان که روزنامه اطلاعات روز به آن دست یافته، وی گذاشتن ریش را «واجب شرعی» می‌خواند.

او از کارمندان دادستانی کل تعهد می‌گیرد که پس از این ریش شان‌‌ را نمی‌تراشند و کوتاه هم نمی‌کنند.

رئیس دعوت و ارشاد طالبان می‌گوید که اگر کسی ریش خود را بتراشد، پس از بررسی مسئولان این گروه ممکن است از وظیفه‌اش منفک شود.

طالبان پیش از این هم کارمندان ادارات دولتی را مکلف به گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه کرده بودند.

این گروه رعایت حجاب توسط زنان را نیز ضروری اعلام کرده است.