حذف واژه‌ی «دانشگاه» از لوحه‌های دانشگاه‌ها

حذف واژه‌ی «دانشگاه» از لوحه‌های دانشگاه‌ها اقدام تازه‌ای است که طالبان روی‌دست گرفته‌اند. این گروه در ابتدا واژه  فارسی «دانشگاه» را از لوحه دانشگاه بلخ حذف و واژه پشتوی پوهنتون را جایگزین آن کرد. در اقدامی دیگر طالبان واژه‌ی «دانشگاه» از لوحه‌ی دانشگاه تخار حذف و واژه‌ی پوهنتون را جایگزین کردند.