خون‌خواهی کوچی‌ها از هزاره‌ها؛ ساکنان خدیر دایکندی ۸۰۰ هزار افغانی خون‌بها پرداختند

منابع در ولایت دایکندی می‌گویند که کوچی‌ها با حمایت طالبان، ۸۰۰ هزار افغانی از ساکنان ولسوالی خدیر این ولایت، به‌‌عنوان خون‌بها اخذ کرده‌اند.

یک منبع امروز (چهارشنبه، ۴ عقرب) به روزنامه اطلاعات روز گفت که کوچی‌ها مدعی هستند که یکی از نزدیکان آنان ۴۵ سال قبل توسط ساکنان روستای «پائین دره خودی» کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.

این منبع می‌گوید که براساس فیصله‌ی ولسوال و قاضی دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی خدیر، از نزد ساکنان روستای یادشده نزدیک به یک میلیون افغانی پول به‌عنوان خون‌بهای یک مرد کوچی جمع‌آوری شده است.

این منبع مدعی است که از این مقدار پول مبلغ ۸۰۰ هزار آن به کوچی‌‏ها و باقی‌مانده به ولسوال و قاضی دادگاه طالبان تحویل داده شده است.

سندی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است، نشان می‌دهد که کوچی‌‏ها مبلغ متذکره را دریافت و گفته‌اند این قضیه به حکم ولسوال طالبان در خدیر و بزرگان محل حل شده است.

در این سند، ولسوال و قاضی طالبان نیز امضاء و مهر کرده‌اند.

این درحالی است که طالبان در پی ادعای شماری از کوچی‎ها مبنی بر کشته شدن پنج نفر از آنان در دوران جنگ داخلی، ۵۰ تن از بزرگان شماری از روستاهای ولسوالی خدیر را بازداشت و زندانی کرده بودند.

به گفته‌ی منابع، این افراد پس از دخالت والی طالبان آزاد شده‌اند.

در این یک سال حاکمیت طالبان این چندمین مورد از خون‌خواهی کوچی‌ها از هزاره‌ها در ولایت‎‌های دایکندی و غزنی است.