ابراز نگرانی و ناامیدی اندونزیا نسبت به تصمیم اخیر طالبان در مورد دختران

تعلیق تحصیل دختران؛ اندونزیا از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کرد

در ادامه‌ی واکنش‌های بین‌المللی به تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان، وزارت خارجه‌ی اندونزیا از این تصمیم طالبان ابراز نگرانی و ناامیدی کرده است.

این وزارت روز چهارشنبه (۳۰ قوس) در رشته‌توییتی نوشته است که تحصیل یک حق اساسی برای همه مردان و زنان است و اندونزیا از طالبان می‌خواهد تا دسترسی زنان به آموزش را بدون هرگونه اختلال فراهم کنند.

وزارت خارجه‌ی اندونیزیا همچنین نوشته است که به باور این کشور، مشارکت زنان در تمام بخش‌های جامعه برای رسیدن به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه بسیار مهم است.

این درحالی است که ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که تحصیل دختران در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی تا امر ثانی معطل بماند.

این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است. سازمان ملل و شماری دیگر از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و همچنین امریکا، بریتانیا، آلمان و برخی کشورهای دیگر این تصمیم طالبان را محکوم کرده‌اند.

طالبان قبل از این دختران بالاتر از صنف ششم را نیز از رفتن به مکتب محروم کرده بودند. در پاسخ به خواست‌های مکرر، این گروه گفته بود که محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب موقتی است، اما تاکنون که بیش از یک سال می‌گذرد، هنوز مکاتب بازگشایی نشده است.