ولسوالی کوهستانات سرپل، مخفی‌گاه تروریستان ازبکستانی

اطلاعات روز: مسئولان محلی ولایت سرپل از افزایش تروریستان ازبکستانی در ولسوالی کوهستانات این ولایت ابراز نگرانی کرده‌‌اند. به گفته‌ی آنان، ولسوالی کوهستانات سرپل از چندی بد‌ین‌سو به مخفی‌گاه تروریستان ازبکستانی تبدیل شده و تروریستان از همین ولسوالی در صدد نا‌امن‌کردن ولایت سرپل هستند.

عبدالغنی ابراهیمی، ولسوال بلخاب به رادیو آزدای گفته است که تروریستان ازبکستانی از ولسوالی کوهستانات این ولایت از طریق مسیرهای مناطق موسوم به «کارشان و اسمیدان» وارد با‌زار ترخوج این ولسوالی می‌شوند. ولسوالی‌های بلخاب و کوهستانات ولایت سرپل، مرز مشترک دارند.

ابراهیمی می‌گوید که تروریستان ضددولتی همراه با طالبان ازبکستانی از مسیرهای مناطق کارشان و اسمیدان عبور و عملیات را علیه نیروهای امنیتی در سرپل راه‌اندازی می‌کنند. به گفته‌ی او، به روز سه‌شنبه هفته‌ی روان سه انتحاری از طریق مسیرهای دو مناطق یاد‌شده وارد باراز ترفوج بلخاب شده و مواد انفجاری حامل‌شان را انفجار داده‌اند.

سرپل در شمال کشور از ولایت‌های نسبتاً نا‌امن به شمار می‌رود که طالبان و تروریستان ازبکستانی در برخی از مناطق ولسوالی‌های این ولایت فعالیت دارند. چندی پیش سرپرست ولایت سرپل گفت که حدود 12 زن ازبکستانی وارد ولسوالی کوهستانات این ولایت شده‌اند و طالبان را در بخش‌های کارگذاری ماین‌ها و ساخت واسکت انتحاری آموزش می‌دهند.

اما هفته‌ی گذشته جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به ولایت‌های شمالی سفر کرد و در حال حاضر برای تأمین امینت مناطق شمالی تلاش دارد. سه روز قبل هزاران جوزجانی، زن و مرد، حمایت‌‌شان را از نیروهای امنیتی و موقف جنرال دوستم در خصوص طالبان اعلام کردند.