Photo: OCHAAfg

زمستان خشک و گرم؛ اوچا: افغانستان ممکن است خشک‌سالی شدیدی را تجربه کند

دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید تا به امروز زمستان در افغانستان فوق‌العاده خشک و گرم بوده است.

این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۳ دلو) در ایکس نوشته است که بدون بارش برف قابل توجه در آینده‌ی نزدیک، افغانستان ممکن است خشک‌سالی شدیدی را تجربه کند که بر کشاورزی للمی و آبی، محصولات فصلی، علفچرها و جابه‌جایی جمعیت تأثیر می‌گذارد.

در زمستان امسال در اکثریت ولایت‌های کشور برف و بارش نباریده است.

این روزها در برخی از ولایت‌ها، مردم نماز طلب‌باران برگزار کرده‌اند.

افغانستان از چند سال به این‌سو خشک‌سالی را تجربه می‌کند.

پیشتر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) گفته بود که تکرار خشک‌سالی دغدغه‌ی اصلی کشاورزان افغانستان است.

به‌گفته‌ی این سازمان، سطح زیر کشت در افغانستان کاهش یافته است.

فائو گفته بود که ۷۰ درصد از کشاورزانی که بیش از دو هکتار کشت می‌کنند، کاهش سطح زیر کشت را گزارش کرده‌اند، درحالی‌که در میان کشاورزانِ کم‌تر از یک هکتار، ۶۳ درصد از کاهش سطح زیر کشت گفته‌اند.

به‌گفته‌ی فائو، آفات حیوانی، بیماری‌های گیاهی و علفچرها نگرانی‌های دیگر کشاورزان اند.

بخش بزرگی از جمعیت افغانستان مصروف کشاورزی و دامداری است و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

طی سال‌های اخیر خشک‌سالی در کنار بی‌ثباتی، باعث فقر و گسترش ناامنی غذایی شده است.

طبق آمار، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند.