بخش زنان سازمان ملل: فضایی برای شنیده‌شدن صدای زنان افغانستان ایجاد شود

دفتر بخش زنان سازمان ملل در افغانستان در روز بین‌المللی چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی خواستار ایجاد فضا برای شنیده‌شدن صدای زنان افغانستان شده است.

این دفتر امروز (چهارشنبه، ۵ ثور) در ایکس نوشته است: «در روز بین‌المللی چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی برای صلح، ما از هر بازیگر چندجانبه می‌خواهیم فضاهایی را ایجاد کند که بتوان مستقیما از زنان افغان شنید.»

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان همچنین خواستار حمایت مالی از رهبران زن، مشاغل، گروه‌های زنان و ارائه‌ی خدمات برای این قشر نیز شده است.

زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت طالبان با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران در این کشور از کار، تحصیل و گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند.

نهادهای حقوق بشری سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی می‌خوانند.

در حدود سه سال، در اعتراض به محدودیت‌های طالبان گروه‌هایی در قالب‌ جنبش‌ها دست به اعتراض زده‌اند. طالبان به‌شدت این اعتراضات را سرکوب و معترضان را بازداشت و زندانی کرده‌اند.