Photo: Social Media

دیدبان حقوق بشر: نشست دوحه فرصتی برای ایستادن در کنار زنان افغانستان است

دیدبان حقوق بشر نشست سوم دوحه درباره‌ی افغانستان را فرصتی برای ایستادن در کنار زنان این کشور خوانده است.

قرار است در پایان ماه جون، نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه قطر دیدار و در مورد رویکرد جامعه‌ی بین‌المللی در قبال این کشور گفت‌وگو کنند.

دیدبان حقوق بشر در گزارش روزانه‌ی خود گفته که این نشست فرصتی است برای ایستادن در کنار زنان افغانستان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است بحران جدی حقوق بشر را بی‌اهمیت جلوه دهد یا برای طالبان مشروعیت بیاورد.

این نهاد گفته است که زنان افغانستان در مورد آنچه که باید انجام شود، موضع روشن دارند، این‌که جامعه‌ی جهانی باید طالبان را به‌خاطر جنایات‌شان علیه زنان و دختران پاسخ‌گو بداند.

همچنین کشورها نباید در سازمان ملل متحد به طالبان کرسی بدهند یا آنان را به جلسات این سازمان دعوت کنند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که «هیچ‌کس نباید تحریم‌های رژیم را لغو کند تا زمانی که بهبودی تأییدشده در حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان صورت نگیرد».

این نهاد اضافه کرده است که وضعیت زنان افغانستان، جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است و توسط کارشناسان بین‌المللی به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» محکوم شده است.

دیدبان حقوق بشر گفته است که غیبت دختران و زنان از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی یک فاجعه و ضربه برای کل کشور است.

هدر بار، کارشناس دیدبان حقوق بشر با اشاره به محرومیت هزار روزه‌ی دختران از آموزش گفته است که هنرمندان، داکتران، شاعران و انجنیرانی که در این مدت از دست رفته، قابل جایگزینی نیست.

او گفته است: «افراد ازدست‌رفته، استعدادها ازدست‌رفته، آرزوها ازدست‌رفته، زندگی‌ها ازدست‌رفته.»

دیدبان حقوق بشر گفته است که ممانعت از مشارکت نیمی از جمعیت در جامعه، مانع پیشرفت می‌شود که مانند قطع کردن پاها از قبل آغاز مسابقه‌ی دوش است.