200 کیلوگرام مواد انفجاری کشف و خنثا شدند

اطلاعات روز: وزارت دفاع ملی اعلام کرد که در عملیات نظامی در شماری از ولایت‌های کشور، 200 کیلوگرام مواد انفجاری کشف و خنثا شدند. در خبرنامه‌ی ارسالی دفتر رسانه‌های این وزارت به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده است، نیروهای اردوی ملی در این عملیات 19 حلقه ماین را نیز کشف و خنثا کرده‌اند.

این عملیات در 24 ساعت گذشته در مربوطات ولایت‌های غزنی، میدان‌وردک و پکتیکا راه‌اندازی شده است. در این عملیات دست‌کم 15 شورشی کشته و 7 تن دیگر آنان زخمی شده‌اند. در ادامه‌ی خبرنامه‌ی وزارت دفاع آمده است، در این عملیات یک میل دهشکه و یک‌ عراده موتر مملو از مهمات جنگی نیز به دست نیروهای ارتش آمده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، از اثر انداخت سلاح سنگین دشمن و انفجار ماین کنار جاده، 2 تن از منسوبان اردوی ملی در 24 ساعت گذشته کشته شده‌اند. نیروی 352 هزاری کشور به تنهایی با شورشیان طالب مبارزه می‌کنند. اما کارشناسان مسایل نظامی می‌گویند، نیروهای امنیتی برای موفقیت بیش‌تر در مبارزه با شورشیان، نیاز به تجهیزات جنگی سنگین دارند.