نامزدی زلمی‌ رسول و چندمسئله‌ی دیگر

فردا ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری 93 رسماً شروع می‌شود. اما چانه‌زنی‌ها و بحث‌های مربوط به تیم‌ها و گروه‌های انتخاباتی، هنوز مؤثق و روشن نیست. در حالی که گفت‌وگوهای جدی و فشرده بر سر تیم‌سازی و نامزد‌آرایی در میان جریان‌های سیاسی و ائتلاف‌های سیاسی همه‌روزه جریان دارد، هیچ‌یکی از مدعیان اصلی هنوز به توافقات قطعی نرسیده‌اند. در این میان اما، یادآوری رییس جمهور از نامزدی زلمی‌ رسول، وزیر خارجه، دست کم حکایت از آن دارد که تیم حکومت بر سر نامزدی او به توافق رسیده است. تأیید خبر نامزدی زلمی ‌رسول و مراجعه‌ی بیست کاندید احتمالی به کمیسیون مستقل انتخابات برای دریافت بسته‌های معلوماتی، اندکی از گیجی بازار انتخابات کاسته است.

اعلام نامزدی زلمی ‌رسول درقدم اول نشان دهنده‌ی این نکته است که حامد کرزی و تمامی‌ آنانی که تهدیدی علیه عدم برگزاری انتخابات به شمارمی‌رفتند، برگزاری انتخابات را پذیرفته‌اند. در حالی که پس از برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها به منظور تعویق انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلام کرد که شماری از افراد و جریان‌ها خواهان مداخله در انتخابات و خواستار عدم برگزاری انتخابات‌اند، تأیید این خبر و یادآوری از نامزدی زلمی ‌رسول در دیدار با پوتین، نقطه‌ی پایانی بر این شایعه‌ها و اتهامات است. انتخابات مطابق جدول زمانی از قبل تعین شده در شانزدهم حمل برگزار خواهد شد و هیچ‌تشویش و نگرانی‌ای از بهانه‌تراشی‌های سیاسی در این راستا وجود ندارد.

اعلام نامزدی زلمی ‌رسول، در قدم دوم نشان دهنده‌ی حمایت کرزی از نامزدی زلمی ‌رسول است. هرچند که گمانه‌زنی‌هایی وجود دارند که اشرف غنی احمد‌زی و قیوم کرزی نیز از اقبال حمایت حامد کرزی برخوردار‌ند. اما تأکید رییس جمهور بر نامزدی زلمی ‌رسول و انتخاب هدف‌مندانه‌ی او در سفرهای اخیر به عنوان یکی از همراهان مهم، نشان دهنده‌ی رغبت رییس جمهور به نامزدی زلمی ‌رسول و حمایت از این تیم می‌باشد. تیمی ‌که گفته می‌شود ماه‌هاست که چانه‌زنی‌های درونی آن جریان دارد. حالا با ابراز این خبر، مطمئناً قیوم کرزی و اشرف غنی بایستی از امیدواری‌های‌شان برای کسب حمایت رییس جمهور کاسته باشند.

اعلام نامزدی زلمی‌ رسول در قدم سوم، کتلستی است برای معاملات و صف‌آرایی‌های تیم‌های انتخاباتی. در چند‌روز آینده شاهد مهم‌ترین اتحادها و صف‌شکنی‌ها در اتحادها و ائتلاف‌های موجود و اتحادهای جدید خواهیم بود. مشخص شدن نامزد مورد حمایت تیم حکومت، اتحادها و ائتلاف‌های دیگر را مجبور به واکنش و اعلام موضع خواهد کرد. در این میان، چهره‌های تأثیر‌گذاری که شامل ائتلاف‌های موجود ‌یا به گونه‌ی مستقل در کارزارهای انتخاباتی تأثیر گذارند، صف‌های خود را مشخص خواهند کرد. خبر نامزدی زلمی‌ رسول و اتفاق آرا بر سر نامزدی او از سوی تیم حکومت، سرعت واکنش‌ها و صف‌آرایی‌ها را بیش‌تر خواهد کرد و انتظار می‌رود که در دو هفته‌ی آینده و به احتمال زیاد درهفته‌ی نو، شماری از ائتلاف‌ها عملاً به این تیم بپیوندند و از نامزدی زلمی‌ رسول اعلام حمایت کنند.

نامزدی زلمی‌ رسول در قدم چهارم، حاکی از این حقیقت است که رییس جمهور در انتخابات بعدی بی‌طرف نخواهد بود. هرچند که ریاست جمهوری و شخص کرزی بارها اعلام کرده است که در انتخابات بی‌طرف خواهد بود؛ اما انتظار نمی‌رود که حامد کرزی چنان عمل کند که اعلام کرده است. لذا، با به میان آمدن تیم حکومت، نام حامد کرزی در صدر این فهرست خواهد بود و حامد کرزی نیز از نامزدی زلمی‌ رسول به شکل غیرمستقیم حمایت خواهد کرد. هرچند که که رییس جمهور رسماً برای هیچ‌نامزدی سخن‌رانی نخواهد کرد؛ اما سازوکارها و نهادهایی در اختیار رییس جمهوراند، که به شکل غیرمستقیم و به شکل نیابتی بیش‌ترین کمپاین را برای نامزد مورد حمایتش انجام دهند.

از این رو، انتظار می‌رود اعلام نامزدی زلمی‌ رسول از سوی رییس جمهور، فضای کنونی حاکم بر انتخابات سال آینده را بشکند و نامزدان و مدعیان انتخابات به نتایج ملموس‌تری برای تشکیل تیم‌های انتخاباتی برسند. نامزدی زلمی‌ رسول و مراجعه‌ی بیست تن از نامزدان احتمالی برای دریافت بسته‌های معلوماتی، بحث انتخابات را در چند‌روز آینده داغ‌تر خواهد کرد و سرعت چانه‌زنی‌ها و صف‌آرایی‌ها را بیش‌ترخواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.